Waterpomp 't Zeugsken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Waterpomp 't Zeugsken

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Waterpomp 't Zeugsken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beknopte karakterisering

Typologiewaterpompen
Datering19de eeuw

Beschrijving

Waterpomp zogenaamd "'t Zeugsken" daterend uit de 19de eeuw en geplaatst tegen de uiterste rechtse penant van het huis nummer 38. Beschermd als monument bij M.B. van 13/10/1986. Tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Reeds in de 13de eeuw (1269) wordt, omwille van het brakke grondwater door de aanwezigheid van zeewater, een loden pijp aangelegd om drinkwater uit de vijvers van het kasteel van Male naar Damme te leiden (zie Vivenkapelle, Pijpeweg). Het water wordt van daaruit 4 km ver geleid naar de verschillende stadsfonteinen of pompen. Eén van die fonteinen bevindt zich tegenover het Sint-Janshospitaal en staat bekend als "'t Zeugsken". In de loop van de 19de eeuw wordt op deze plaats een waterpomp geplaatst die naar de fontein genoemd wordt (zie ook Haringmarkt zonder nummer drinkwaterpomp). Eenvoudige, geschilderde gietijzeren achtzijdige pomp op geprofileerde basis met karakteristieke tuit uitgewerkt als drakenkop. Bolbekroning met sober bladmotief in reliëf en knopmotief op de acht hoeken. Geplaatst op lage arduinen sokkel die uitloopt in een waterbekken (nu in gebruik als bloembak). Verdwenen pomparm. Thans niet meer in gebruik.

  • GERITS J., Van bijzondere tot algemene watervoorziening in Vlaanderen. Een kennismaking, in Ons Heem, jg. 50, nr. 3, 1996, p. 144.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.