erfgoedobject

Kerkhof ten zuiden van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk

bouwkundig element
ID: 78709   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78709

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kerkhof ten zuiden van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Samen met de kerk en het kerkplein gelegen in grotendeels ommuurd terrein ten zuidwesten van het stadscentrum. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij ministerieel besluit van 13/10/1986, gewijzigd bij ministerieel besluit van 30/03/1987.

Bakstenen toegangpijlers waartussen ijzeren sierhekkens (geschilderd). Centraal noordzuid lopend toegangspad met originele bestrating (aardeweg) tussen leilindes; as beklemtoond aan het zuidelijk uiteinde door twee monumentale obeliskvormige arduinen graftekens met topkruis. Ten zuiden ervan, calvariekapel omgeven door bomen; baksteenbouw onder zadeldakje (nok in as van pad) aan achterzijde voorzien van hoeksteunberen. Calvarie in rondboognis voorzien van ijzeren hekwerk. Vóór de kapel grote arduinen dekplaat met moeilijk leesbare inscripties (grafkelder ?).

Beeld van begraafplaats bepaald door een aantal monumentale arduinen graftekens uit de negentiende, begin twintigste eeuw, naast een aantal gietijzeren kruisen en graftekens uit het interbellum. De meest waardevolle bevinden zich aan weerszijden van het toegangspad; onder meer van Prosper des Loges (1824-1880) in neogotische stijl, verticale grafsteen uitgewerkt met fronton en Corinthische hoekzuilen, topkruis als bekroning; van familie De Roo-Declercq met horizontale tombe en verticale opstand waarop koperen Christusmedaillon; monumentale neoclassicistische sokkel van Haneca Petrus (1792-1886) bekroond door topkruis. Tevens grafplaat met opschrift "INGANK/ DER BEGRAEFPLAETS/ VAN DE FAMILIE VAN/ D'HEER FRANCISCUS/ WATELLE/ IN ZYN LEVEN/ BURGEMEESTER/ DER STEDE VAN DAMME/ OVERLEDEN 19 -BER 1807/ OUD 68 JAER".
Aanpalende begraafplaats van de kloosterzusters met betonnen afsluiting, gedenkzuil en perkje met kleine natuurstenen grafzerken. In de kerkhofmuur ingemetselde grafplaat (gerestaureerd). Aan westzijde overgang naar nieuw kerkhof; urnenveld en columbarium.

Oorspronkelijk tegen kerkhofmuur, thans op recent bakstenen muurtje geplaatst, gedenkplaat voor de militaire slachtoffers van de twee wereldoorlogen, onthuld op 21 juli 1986. Rechthoekige granieten plaat met vooruitspringende tekstplaat steunend op twee kleine kraagstenen. Inscriptie "MONUMENT DER GESNEUVELDEN"", "WO. I", (namen alfabetisch), "W.O. II" (namen niet alfabetisch).

  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 79.
  • MAEGHE L.; RAMAN D. e.a., Kerkhoven van de stad Damme. Toestandsbeschrijving-Behoud graftekens, Heemkundige kring 't Zwin Rechteroever grondgebied Damme, 2005, p. 3-27.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise

Aanvullende informatie

De grafplaat voor Franciscus Watelle sluit de toegang af naar een trap die leidt naar de eigenlijke begraafplaats. Deze begraafplaats was circa 4,5 m breed, 2,4 m lang en 1,6 m hoog. Daar was plaats voor 12 kisten, 6 aan de ene zijde en 6 aan de andere zijde. Wegens de slechte toestand heeft de gemeente de begraafplaats in 1966 gedempt.
Auteurs : Watelle, Luc
Datum: 20-10-2013

Relaties

  • Is deel van
    Kerkstraat

  • Is deel van
    Stadskern Damme

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kerkhof ten zuiden van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78709 (Geraadpleegd op 25-10-2020)