Hoeve met drie linden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 48, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve met drie linden

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadshoeve Hoeve met drie linden

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beschrijving

* Kerkstraat nr. 48. Historische stadshoeve gekend als "Hoeve met drie linden", gelegen recht tegenover de kerkwegel, in kern opklimmend tot de 18de eeuw, cf. jaartalsteen "1792" in puntgevel van het woonhuis. Uitgebreid in 1830 met stalvleugel langs de straat en in de loop van de 19de-20ste eeuw met losstaande, achterliggende bijgebouwen, o.m. schuur. In het begin van de 20ste eeuw woonhuis langs de straat in gebruik als kosterhuis en broodzaak, behorend bij de ertegenover gelegen (thans verdwenen) bakkerij. L-vormige vleugel van boerenhuis en stal samen met de aan de straat gelegen drie linden beschermd als monument bij M.B. van 13/10/1986. De hoeve is tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987. Hoeve oorspronkelijk in L-vormige opstelling met later bijgebouwde losstaande bestanddelen op deels verhard erf. IJzeren hek (nieuw) tussen bakstenen pijlers als toegang tot het erf, van de straat afgesloten door hoge bakstenen muur die de verscheidene bouwvolumes met elkaar verbindt. Gekasseide erftoegang.
Ten noorden van het erf, boerenhuis haaks op de straat ingeplant. Witgekalkte en verankerde éénlagige baksteenbouw op gepekte plint onder zadeldak (nok haaks op straat; Vlaamse pannen). Aan straatzijde, woonhuis met puntgevel van drie traveeën, verscholen achter drie karakteristieke leilinden die beschutting bieden tegen de zon en de westenwinden. Licht getoogde muuropeningen onder strek en dito zoldervenster. Erfgevel met korfboogdeurtje en klimmende dakkapellen. Arduinen onderdorpels. Voorheen houtwerk met kleine roedeverdeling. Deur met gedeeld bovenlicht. Links, muurtje met getoogde poort als zijtoegang.
Gesloten stalvleugel langs de straat (koestallen), witgekalkt onder overkragend zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen); kleine stal- en laaddeurtjes. Geïncorporeerd wagenhuis cf. aan erfzijde twee korfboogdoorgangen, oorspronkelijk drie, thans één gedicht door recentere aanbouw als scheiding tussen stal- en woongedeelte.
Ten zuiden van het erf, losstaande dwarsschuur haaks op de straat ingeplant. Verankerd bakstenen gebouw onder overkragend zadeldak (Vlaamse pannen) met aan erfzijde grote (centraal) en kleine (links) korfboogpoortopening. Centraal nieuwe schuifpoort. Recente aanbouw aan oostzijde. Aan oostzijde van het erf, losstaand witgekalkt stalgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), evenwijdig met de stalvleugel aan de straatzijde; recentere lage aanbouw aan oostzijde.
Interieur (boerenhuis). Vloer in inkom met priestergrafsteen in blauwe hardsteen. In woonkamer schouw bekleed met tegels in Delftse traditie. Bewaarde balkenzoldering met geprofileerde uiteinden van moer- en kinderbalken. Naar verluidt, is links van de woonkamer een keldertje, rechts de keuken met stookruimte.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nr. W/00247 en Levend Archief.
BALLEGEER J.; BRAEMS J., De Zwinstreek in oude prentkaarten, deel 2, Zaltbommel, 1977, afb. 11.
DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 168.
VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, v.z.w. 't Zwin Rechteroever Grondgebied Damme, Gloucestershire, 2003, p. 50.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.