Twee kazematten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee kazematten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen ten zuidoosten van de kerk en naast nummer 50. Twee kazematten aan weerszijden van de weg. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987. Oorspronkelijk gelegen aan weerszijden van de Onze-Lieve-Vrouwepoort, samen met de Sint-Antoniuspoort één van de twee resterende middeleeuwse stadspoorten als toegang tot de 17de-eeuwse Spaanse garnizoensstad, zie grondpatroon gemarkeerd in het wegdek door middel van donkere basaltkasseien. Fungeren vermoedelijk als soldatenverblijfplaats of opslagruimte voor wapens, munitie of levensmiddelen. Kazemat aan westzijde thans ingericht als onderkomen voor vleermuizen (overwinterplaats) beheerd door de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Herstelwerken in de jaren 1980 (zie ook kazemat, Haringmarkt). Van tongewelven voorziene rondboogvormige bakstenen constructies, half verdoken onder met grassen en kruiden begroeide ophogingen; segmentboogvormige toegang. Aan oostzijde van de Kerkstraat, kazemat met sporen van rondboogopening en recente éénlagige aanbouw; aan westzijde achterzijde met licht getoogde opening tussen twee lage afgeschuinde steunberen.

  • BALLEGEER J., Gids voor de Zwinstreek, Nieuwkerken-Waas, 1999, p. 97.
  • DEVLIEGHER L., Damme in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 31.
  • RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 38.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.