erfgoedobject

Hoeve Gapaerd

bouwkundig element
ID
78728
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78728
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dieper gelegen historische hoeve "Gapaerd" opklimmend tot minimaal de eerste helft van de 19de eeuw, zie boerenhuis en schuur reeds weergegeven op Atlas der Buurtwegen (1845). De benaming verwijst naar een zandige opduiking ten zuidwesten van de stad, weergegeven op kaart van Pieter Pourbus (1561-1571).

Lange geknikte erfoprit. Hoeve met losstaande bakstenen bestanddelen rond onverhard, deels gekasseid erf. Aan westzijde, boerenhuis met voorliggende bakstenen stoep (deels in visgraatverband), gescheiden van rest van het erf door witgekalkt bakstenen muurtje op gepekte plint en ijzeren hek. Witgekalkte erfgevel op gepekte plint onder pannen zadeldak (nok haaks op straat; Vlaamse pannen); gecementeerde zijgevel. Muurankers. Betegelde onderdorpels. Opkamertravee met gewijzigde muuropening. Overige muuropeningen getoogd en voorzien van luiken. Kleine aanbouw onder lessenaarsdak aan noordzijde. Aan zuidzijde, later aangebouwd haaks deels witgekalkt stalgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Klein beeldnisje in gevel. Oostzijgevel met laaddeurtje waarlangs en -boven aanvliegstenen en uitvlieggaten. Kelder naar verluidt afgedekt door tongewelf.
Ten noordoosten van het erf grote wagenschuur in twee keer opgetrokken; oudste deel aan oostzijde. Gedichte rondbooginritten van wagenhuis. Dwarsschuur onder zadeldak met dakoverstek (nok haaks op boerenhuis; Vlaamse pannen); poort en tweedelige getoogde deurtjes. Kleine aanbouwen aan noord-, oost- en zuidzijde. Nieuwe loods ten zuiden van het erf.

  • DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 169-170.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Gapaerd [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78728 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.