Hoeve Zwarte Sluyze

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Hoeke
Straat Damse Vaart-Noord
Locatie Damse Vaart-Noord 45, 46, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Zwarte Sluyze

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Damse Vaart-Noord nr. 45. Hoeve "Zwarte Sluyze", gelegen ten zuidwesten van de site van de Zwarte Sluis (cf. Roden-Ossestraat). De Zwarte Sluis ligt in de meest oostelijke punt van het grondgebied van Hoeke, op de grens met Lapscheure; bovengronds is niets meer zichtbaar. Ze werd oorspronkelijk door de Watering van Reygaertsvliet in 1589 aangelegd ter vervanging van de meer zuidwaarts gelegen Hoekesluis. Hoeve met losstaande bestanddelen, zijnde boerenstalhuis en haaks daarop de schuur, gelegen rond een onverhard erf. Vrij lange erfoprit vanaf de straat, waarlangs de boomgaard. Als site reeds aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778), huidige gebouwen dateren van de 19de en 20ste eeuw. Boerenhuis aansluitend bij het langgeveltype door de geïncorporeerde stal, gele baksteenbouw onder rood pannen zadeldak, heropbouw van 1925. Haakse enkelvoudige dwarsschuur is gedateerd in de zijpuntgevel "1857"; rode baksteenbouw onder overkragend zadeldak op consoles. Rood geschilderd schrijnwerk in schuur en stal.

DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 75.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Damse Vaart-Noord (Hoeke)

Damse Vaart-Noord (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.