Kleine Mariakapel bij de Kapelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Hoeke
Straat Krinkeldijk
Locatie Krinkeldijk 2, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kleine Mariakapel bij de Kapelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Krinkeldijk nr. 2. Kleine Mariakapel aan de ingang van de "Kapelhoeve", gebouwd door de familie Govaert in 1945, als dank voor bescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bruine bakstenen muur afgedekt met pannen zadeldakje. Segmentbogige nis, beglaasd en betralied, met beeldje van Maria. Arduinen plaat met gebeiteld opschrift "O.L.V. VAN GENADE B.V.O. LANGS DEZEN WEG ZET OP NEN VOET OF ZEG: MARIA WEES GEGROET".
Kleine hoeve met losstaande witgekalkte bestanddelen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen), zijnde boerenhuis met daarachter bakhuis-zomerkeuken en met in zijn verlengde en stalvolume. Gebouwen dateren van midden of tweede helft 19de eeuw; boerenhuis naar verluidt gedateerd op zolder "1847".

BALLEGEER J., Kapellen in onze Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 46, nr. 2, 2004, p. 47.
VERNIEST R. e.a., Damse kapellenroute, Damme, 2004, kapel nr. 23.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Krinkeldijk (Hoeke)

Krinkeldijk (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.