erfgoedobject

Pastorie van Hoeke met tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
78760
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78760

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie van Hoeke
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige pastorie van Hoeke, gelegen ten noorden van de Sint-Jacobskerk, grenzend aan het kerkplein. Gelegen in omhaagde tuin, toegankelijk via hek met één bakstenen pijler (rechter pijler verdwenen); achterliggend weiland te bereiken via een poortje achterin de tuin. Een paalboek van Hoeke vermeldt in 1554 "de priesteragie metter suutsyde ant kerckhof", waaruit kan afgeleid worden dat de pastorie steeds ongeveer op de huidige plaats gelegen was. De huidige pastorie wordt tussen 1781 en 1790 gebouwd, maar heeft in de 19de en 20ste eeuw verschillende verbouwingen ondergaan, waardoor voornamelijk het karakter van het interieur werd geschaad. Pastorie in classicistische stijl, bestaande uit een hoofdvolume van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok haaks op straat). Aan beide zijden een uitbouw onder plat dak, links met een vermoedelijk vrij recente verhoging. Classicistisch uitzicht bepaald door gepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met driehoekig fronton, doorbroken door rechthoekige muuropeningen. T-vensters met roedeverdeling, houten luiken. Gebouw staat anno 2004-2005 leeg en verkeert in verwaarloosde toestand.

 • Archief Bisdom Brugge, F158: Archief kerkfabriek Hoeke. Verscheidene documenten.
 • Kadasterachief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hoeke, 1851/2, 1863/3.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 499a en b: Figuratieve kaart van een hofstede en landerijen te Hoeke in de watering van 's Heer Baselis, ..., eigendom van Jean Cavey, 83 x 55 cm, opgemaakt door Fr. Verplancke (kopie eind 18de E), naar het origineel van 1707.
 • Rijksarchief Brugge, Fonds Watering van Blankenberge, nr. 851: Kaart van een hofstede gelegen te Hoeke, in de watering van 's Heer Baselishoek, 5de, 6de, 16de, 20ste begin, in het bezit van Jan Cavey (18de E).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 566: Kaart met de verenigde wateringen van 's Heer Baselishoek en de Kerkwatering van Oostkerke, met aanduiding van boerderijen, wegen, waterlopen (1764).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 524: Kaart met de watering van 's Heer Baselishoek en de Kerkwatering van Oostkerke, met wegen, waterlopen en gebouwen, gemaakt door D. Segher, landmeter (1765).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 567: Topografische kaart met de verenigde wateringen van 's Heer Baselishoek en de Kerkwatering van Oostkerke, in Oostkerke, Hoeke en Monnikerede (na 1765).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Omlopers Vincent, nr. 101: Kaart van de Kerkwatering van Oostkerke en de watering van 's heer Baselishoek, opgemaakt door J.F. Van de Pitte, 1796.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 2215: Kaart van de watering van 's Heer Baselis en de Kerkwatering van Oostkerke, 36,8 x 57,8 cm, (19de E).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 507: Figuratieve kaart van landerijen te Hoeke, eigendom van J. Schramme, 39 x 52,1 cm, (kopie ca. 1800).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 499a: Perceelskaart van de gemeente Hoeke, watering 's Heer Baselishoek, ..., 60,5 x 77,2 cm, (19de E).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kerkfabriek Hoeke, nr. 15. "Overzicht van pastorijlanden en kosten aan het pastorele huis, 1790".
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kerkfabriek Hoeke, nr. 19. "Staat van het pastoorshuis, 1781".
 • RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 54.
 • V.B., Pastorie van Hoeke wordt verkocht, in Het Volk, 12 juli 1996, p. 12.
 

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Pastorie van Hoeke met tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78760 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.