erfgoedobject

Sluiswachterwoning bij de Zwarte Sluis

bouwkundig element
ID
78763
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78763
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige sluiswachterwoning bij de Zwarte Sluis, opklimmend tot de 17de eeuw. Eerste weergave en vermelding als "sluys huys" op een kaart van circa 1664, waarbij het huis wordt afgebeeld als bestaande uit twee aansluitende onderdelen, wellicht woonhuis en stal. Iconografisch materiaal uit de 18de en 19de eeuw geeft dezelfde samenstelling en situering van de sluiswachterwoning weer. In 1926 wordt het westelijk aansluitende schuurtje opgericht.

Huis aansluitend bij het langgeveltype met bakhuis, woonhuis, stal en recenter schuurtje. Donkere baksteenbouw onder pannen zadeldaken, schuur en stal gedeeltelijk met houten wanden. Authentiek schrijnwerk in de rechte muuropeningen, onder meer vensters met kleine roedeverdeling in woonhuis. Woonhuis uit twee plaatsen bestaande; tegen de achtergevel lager gelegen aanbouwsels en keldertje.

  • Rijksarchief Brugge, Verzameling Omlopers Jonckheere, nr. 1201 - 1: Kaartje van landerijen en waterlopen tussen het sluishuis en de hoeve Blauw huis (circa 1664), als bijlage in: Register van alle landen, gelegen binnen de palen en schependom van Hoeke, 17de-eeuwse kopie opgemaakt naar de omloper van Antheunis de Schoenmaker, ..., van 1554 en deze van 1635.
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Watering van Blankenberge, nr. 853: Plan van het Fort Sint-Donaas gelegen te Hoeke (18de E).
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 540: Kaart met het noorden van het Brugse Vrije vanaf de kust, tussen Blankenberge en het kanaal van Brugge naar Sluis bij het fort Sint-Donaas, 18de-eeuwse kopie naar François Verplancke (1715).
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 2280: Figuratieve kaart van de Watering van Greveninge, 94 x 57,3 cm, kopie gemaakt door G.J. Louis Lucq, naar een kopie uit 1784 van G.J. J. De Bruyne, opgemaakt naar de originele kaart van 1764 van G.J. D. Seghers (oktober 1823).
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Watering van Blankenberge, nr. 934: Kaart van enige tiendgronden gelegen te Lapscheure in de polders omtrent het Fort Sint-Donaas, gemaakt door C.J. Bouvaert (1773).
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 250: Kaart met landerijen opgenomen in de nieuwe vaart, met de dijken vanaf het geleed van de watering van Moerkerke-Zuid-over-de-Lieve, bij het oude fort Sint-Job, tot aan de nieuwe sluis van het Hazegras, gemaakt door luitenant-ingenieur De Braifour en landmeters J.A. Laurens en F. d'Hauw (1785).
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 2194: Figuratieve kaart van de inname van gronden in de gemeente Westkapelle, voor de bouw van een nieuw kanaal, van het Isabellafort tot het kanaal van Sluis, dienend tot de afwatering van waterlopen van verschillende parochies door de nieuwe sluis van Hazegras, gebouwd in 1785 door luitenant-kolonel de Brou, 148 x 63 cm, opgemaakt door de G.J. van het Brugse Vrije, F. d'Hauw (december 1790).
  • Kadasterarchief van West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hoeke, 1926/3.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 74-75 (Nachtegaalstraat 3).

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Sluiswachterwoning bij de Zwarte Sluis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78763 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.