erfgoedobject

Gemeenteschool van Hoeke

bouwkundig element
ID
78765
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78765

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool van Hoeke, gebouwd in 1861 in opdracht van de gemeente Hoeke door metselaar Benedictus Broucke uit Damme. Al in 1842 beslist de gemeenteraad tot de bouw van een school. In 1858 wordt opdracht gegeven aan de Provinciaal Bouwmeester Pierre François Buyck om de plannen op te maken voor een schoollokaal met bijhorende onderwijzerswoning. Het wordt een sobere witgeschilderde baksteenbouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat), met links en rechts een lagere aanbouw. Rechthoekige vensters met roedeverdeling. Deze typologie is kenmerkend voor de gemeenteschooltjes uit die periode. In 1909 wordt een verbouwing uitgevoerd: verbreding van de keuken en plaatsing pomp op speelplaats van de meisjes. In het interbellum beslist de gemeenteraad om het onderwijs over te laten aan de Zusters van de Heilige Kindsheid uit Ardooie. Tegenover de bestaande school wordt in 1929 een nieuw schoollokaal opgericht; beide gebouwen vormen samen de Heilige-Jozefschool. In 1968 verlaten de zusters Hoeke. In 1974 wordt de lagere school afgeschaft bij gebrek aan leerlingen, in 1975 wordt ook de kleuterklas afgeschaft door de schoolinspectie. Openbare verkoop in 1991.

  • Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Levend archief, Beschermingsaanvraag dorpskern van Hoeke, 2001 en 2004.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeenteschool van Hoeke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78765 (Geraadpleegd op )