Fort Sint-Job

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Lapscheure
Straat Fort Sint-Donaas
Locatie Fort Sint-Donaas zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fort Sint-Job

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieforten
Dateringeerste kwart 17de eeuw

Beschrijving

Fort Sint-Donaas z.nr. Ondergrondse resten van "Fort Sint-Job", bewaard in het akkerland ten westen van de gelijknamige hoeve op nr. 10.
Fort Sint-Job werd vanaf 1604 opgeworpen in opdracht van Velasco ter verdediging van de stad Damme tijdens de dreigende inval van de Staatse troepen. Het fort controleerde de Nieuwe Sluis van de Watering Zuid-over-de-Leie. Het werd ingeplant ten zuidwesten van Fort Sint-Donaas, langs de zuidelijke oever van de Zoute Vaart, het restant van het Zwin tussen Damme en Sluis. Het was een gebastioneerd vierkant fort, gedeeltelijk op de loop van de dijk ingeplant. Na de verovering van Sluis in 1604 werd het opgenomen in een fortendriehoek met het Fort Sint-Donaas (cf. Damse Vaart-Noord z.nr.) en het Fort Sint-Frederik (cf. Hoeke, Roden-Ossestraat). Het Sint-Jobfort werd samen met het Fort Sint-Donaas afgebroken in 1783, na de verovering van het grensgebied door de Oostenrijkse troepen.
Het areaal van het fort ligt nu onder akkerlanden tekent zich af als een duidelijke verhoging die sterk contrasteert met de grachtdepressie. Tevens zijn de omtrekken van het fort duidelijk af te lezen in de huidige perceelsstructuur.

TERMOTE J.; ZWAENEPOEL A., Forten en verdedigingswerken in het Oost- en West-Vlaamse krekengebied, Brugge, 2004, p. 37-38.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Fort Sint-Donaas

Fort Sint-Donaas (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.