Eenvoudige pijlerkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Moerkerke
Straat Damweg
Locatie Damweg zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenvoudige pijlerkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepijlerkapellen
Dateringna WO II

Beschrijving

Damweg z.nr./ Schoeperstraat. Eenvoudige bakstenen pijlerkapel opgericht in 1954, als tegenhanger van de kapel op de hoek met Haringgat. Rode baksteen, later witgeschilderd. Rondbogige beglaasde nis met Mariabeeldje; opschrift op natuurstenen plaat "LIEF VROUWKE TEN PUTTE – OLV VAN LOURDES B.V.O. – 1954".

BALLEGEER J., Kapellen in onze Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 46, 2004, nr. 2, p. 62.
VERNIEST R. e.a., Damse kapellenroute, Damme, 2004, kapel nr. 18.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Damweg

Damweg (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.