Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Moerkerke
Straat Damweg
Locatie Damweg 14, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Damweg nr. 14. Hoeve met losse bestanddelen, bestaande uit twee evenwijdige vleugels, zijnde witgekalkt boerenhuis met geïncorporeerde stal en bakstenen schuur met geïncorporeerd drieledig wagenhuis en stal; voor het woonhuis een witgekalkt bakhuis/zomerkeuken.
Site aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (1845).
Verhard erf met stoepen rond de gebouwen, erftoegang geflankeerd door twee grote linden; links op het erf een boomgaard. Op de gevel van de stal naast het woonhuis vormen muurankers het jaartal 1830, in de stal zelf zit een uit 1769 gedateerde balk. Deze vleugel werd na schade tijdens de Tweede Wereldoorlog en na een storm in jaren 1990, aangepast. De schuurvleugel is uit 1842 gedateerd in de sluitstenen van de twee poorten; werd later verhoogd.

DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 139.
TERRYN C., De houten schuur van het Hof van Sijsele. Graanschuren in Damme en omstreken, Damme, 2005, p. 97.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Damweg

Damweg (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.