Hoeve Paviljoenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Moerkerke
Straat Hoornstraat
Locatie Hoornstraat 3, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Paviljoenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoornstraat nr. 3. Hoeve z.g. "Paviljoenhof". Grote hoeve, bestaande uit een boerenhuis met geïncorporeerde paardenstal, geflankeerd door lagere koeienstallen. Achter boerenhuis, haakse aanbouw. Opvallendste hoevegebouw vormt de monumentale dubbele schuur, haaks op boerenhuis-stal. Tegen de straat aan, stal. Onverhard erf met vaalt en huisweide voor koeien. Reeds vermeld in 1733; huidige gebouwen zijn grotendeels 19de-eeuws.
Boerenhuis bestaande uit twee opkamertraveeën + drie traveeën van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, gecementeerde gevels, vlechtingen aan één zijde, stoep afgezoomd met hek. Geïncorporeerde paardenstal is witgekalkt met gepekte plint, rood geschilderd schrijnwerk. Lagere stal in lichtbruine baksteenbouw met rode details. Tegen dit gebouw, de lange haakse dwarsschuur onder pannen zadeldak, voorzien van twee segmentbogige poorten uit 1851 gedateerd in de sluitstenen, geïncorporeerd stalgedeelte. Losse stal in bruine baksteenbouw, linker zijpuntgevel voorzien van bakstenen trapvormige fries.

DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 140 (Hoornstraat nr. 6).
TERRYN C., De houten schuur van het Hof van Sijsele. Graanschuren in Damme en omstreken, Damme, 2005, p. 105.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoornstraat

Hoornstraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.