Parochie- en bedevaartskerk gewijd aan Sint-Rita van Cascia

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Moerkerke
Straat Hoornstraat
Locatie Hoornstraat zonder nummer, 88, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochie- en bedevaartskerk gewijd aan Sint-Rita van Cascia

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoornstraat z.nr. Parochie- en bedevaartskerk gewijd aan Sint-Rita van Cascia, bakstenen zaalkerk in het centrum van het gehucht Den Hoorn. Ingeplant op een bouwblok waarrond de Hoornstraat zich splitst. De kerk is aan de oostkant door een luifel met het parochiaal centrum (nr. 88) verbonden, een metalen constructie met decoratief houtwerk. De kerk wordt gebouwd in 1976-77 door vrijwilligers onder leiding van E.H. pastoor K. Ackaert en naar plannen van architect Stefaan Dejaegere (Kortrijk).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het oostelijke deel van de gemeente afgesloten van de dorpskern van Moerkerke door de vernieling van de Jacksenbruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal door het Duitse leger. Op aanvraag van de pastoor wordt Den Hoorn een zelfstandige parochie met een noodkerk, gebouwd in 1946 met restanten van oorlogsmateriaal en toegewijd aan St. Rita van Cascia. Een tweede noodkerk wordt gebouwd in 1960 op de plaats van de huidige parochiezaal (Hoornstraat nr. 88) en bestaat uit drie houten noodklassen overgebracht uit Sint-Andries (Brugge); de eerste noodkerk fungeert dan als parochiezaal. In het laatste kwart van de 20ste eeuw worden beide noodkerken afgebroken en vervangen door de nieuwe definitieve kerk in 1976-77 en de parochiezaal in 1989.

Lage hallenkerk in bleek baksteenmetselwerk van vijf traveeën onder een zwart pannen zadeldak. Ritmering van de buitengevels door steunberen, waartussen telkens drie vensters per travee. Aan de oostkant van het hoofdgebouw, een klein, laag portaal, van waaruit een luifel vertrekt naar het klooster en parochiaal centrum. Aan de westkant is de kerk door een lage aanbouw met de vierkante toren verbonden. Robuuste toren als blikvanger, baksteenbouw gevat onder tentdak bekroond met ijzeren kruis; hoge blinde basis versierd met een monumentale keramische afbeelding van St. Rita (Willy Mitchell, Brugge), kenmerkende grote galmgaten.
Interieur van de kerk bepaald door sobere bakstenen wanden, doorbroken door veelkleurige glasramen (De Loddere uit Brugge, Vranckx uit Hasselt, M. Mortier uit Gent). Ruimte afgedekt door houten plafond, marmeren tegelvloer. Het meubilair van de kerk dateert van de jaren 1970-1980 en werd door verschillende kunstenaars en firma's gerealiseerd. Het enige kunstwerk dat ouder is dan de kerk is het 18de-eeuws Christusbeeld aan nieuw houten kruis. Altaar centraal tegen de zuidwand geplaatst, in de zuidelijke hoeken bevinden zich de sacristie (west) en de Sint-Ritakapel (oost). Boven het oostelijke doksaal is het orgel geplaatst (Firma Loncke uit Zarren-Kortemark). Houten beelden en makelaar inkomportaal van beeldhouwer D'Havé. Drie klokken in klokkentoren.

ACKAERT K., Sint-Rita-kerk Moerkerke-Damme. De kerk van de vrijwilligers. Enkele nota's geschreven door de bouwpastoor, s.l., s.d.
BALLEGEER J., Kapellen in onze Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 46, 2004, nr. 2, p. 62.
DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 137.
FAUCONNIER A. en P. ROOSE, Het historische orgel in Vlaanderen, deel IVa, Provincie West-Vlaanederen (Arrondissement Brugge en Oostende), Brussel, 1986, p. 678.
VAN HAECKE B., Wegwijs in Damme en omgeving, Brugge, 1985, p. 70.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoornstraat

Hoornstraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.