erfgoedobject

Parochie- en bedevaartskerk gewijd aan Sint-Rita van Cascia

bouwkundig element
ID
78803
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78803

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochie- en bedevaartskerk gewijd aan Sint-Rita van Cascia, bakstenen zaalkerk in het centrum van het gehucht Den Hoorn. Ingeplant op een bouwblok waarrond de Hoornstraat zich splitst. De kerk is aan de oostkant door een luifel met het parochiaal centrum (nummer 88) verbonden, een metalen constructie met decoratief houtwerk. De kerk wordt gebouwd in 1976-77 door vrijwilligers onder leiding van Eerwaarde Heer pastoor K. Ackaert en naar plannen van architect Stefaan Dejaegere (Kortrijk).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het oostelijke deel van de gemeente afgesloten van de dorpskern van Moerkerke door de vernieling van de Jacksenbruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal door het Duitse leger. Op aanvraag van de pastoor wordt Den Hoorn een zelfstandige parochie met een noodkerk, gebouwd in 1946 met restanten van oorlogsmateriaal en toegewijd aan St. Rita van Cascia. Een tweede noodkerk wordt gebouwd in 1960 op de plaats van de huidige parochiezaal (Hoornstraat nr. 88) en bestaat uit drie houten noodklassen overgebracht uit Sint-Andries (Brugge); de eerste noodkerk fungeert dan als parochiezaal. In het laatste kwart van de 20ste eeuw worden beide noodkerken afgebroken en vervangen door de nieuwe definitieve kerk in 1976-77 en de parochiezaal in 1989.

Lage hallenkerk in bleek baksteenmetselwerk van vijf traveeën onder een zwart pannen zadeldak. Ritmering van de buitengevels door steunberen, waartussen telkens drie vensters per travee. Aan de oostkant van het hoofdgebouw, een klein, laag portaal, van waaruit een luifel vertrekt naar het klooster en parochiaal centrum. Aan de westkant is de kerk door een lage aanbouw met de vierkante toren verbonden. Robuuste toren als blikvanger, baksteenbouw gevat onder tentdak bekroond met ijzeren kruis; hoge blinde basis versierd met een monumentale keramische afbeelding van St. Rita (Willy Mitchell, Brugge), kenmerkende grote galmgaten.

Interieur van de kerk bepaald door sobere bakstenen wanden, doorbroken door veelkleurige glasramen (De Loddere uit Brugge, Vranckx uit Hasselt, M. Mortier uit Gent). Ruimte afgedekt door houten plafond, marmeren tegelvloer. Het meubilair van de kerk dateert van de jaren 1970-1980 en werd door verschillende kunstenaars en firma's gerealiseerd. Het enige kunstwerk dat ouder is dan de kerk is het 18de-eeuws Christusbeeld aan nieuw houten kruis. Altaar centraal tegen de zuidwand geplaatst, in de zuidelijke hoeken bevinden zich de sacristie (west) en de Sint-Ritakapel (oost). Boven het oostelijke doksaal is het orgel geplaatst (Firma Loncke uit Zarren-Kortemark). Houten beelden en makelaar inkomportaal van beeldhouwer D'Havé. Drie klokken in klokkentoren.

  • ACKAERT K., Sint-Rita-kerk Moerkerke-Damme. De kerk van de vrijwilligers. Enkele nota's geschreven door de bouwpastoor, s.l., s.d.
  • BALLEGEER J., Kapellen in onze Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 46, 2004, nr. 2, p. 62.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 137.
  • FAUCONNIER A. en P. ROOSE, Het historische orgel in Vlaanderen, deel IVa, Provincie West-Vlaanederen (Arrondissement Brugge en Oostende), Brussel, 1986, p. 678.
  • VAN HAECKE B., Wegwijs in Damme en omgeving, Brugge, 1985, p. 70.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochie- en bedevaartskerk gewijd aan Sint-Rita van Cascia [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78803 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.