Kapel gewijd aan Lief Vrouwke Ten Stuivenberge

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Moerkerke
Straat Hoornstraat
Locatie Hoornstraat 157, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel gewijd aan Lief Vrouwke Ten Stuivenberge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoornstraat nr. 155. Bakstenen kapel gewijd aan "LIEF VROUWKE TEN STUIVENBERGE" (opschrift), opgericht in 1835 en heropgebouwd in 1953-1954. "Stuivenberghe" verwijst naar een hoger gelegen stuk land ten noorden van de Hoornstraat, eveneens noordelijk zijstraatje van de Hoornstraat en een vroegere herberg in die buurt. Rode baksteenbouw met zadeldak waarop mechanische pannen (nok loodrecht op straat); in punt- en zijgevels spitsboogvormige muuropeningen. Bakstenen wanden, zwarte tegelvloer, houten plafond, eenvoudige glas-in-loodvensters. Arduinen steen boven deur bevat nog "O.L. VROUWE DEN TROOST IN NOOD - B.V.O.".

BALLEGEER J., Kapellen in onze Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 46, 2004, nr. 2, p. 62.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XV, Brugge, 1934, kl. 587.
VERNIEST R. e.a., Damse kapellenroute, Damme, 2004, kapel nr. 16.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoornstraat

Hoornstraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.