erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
78861
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78861

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen op een onverhard erf dat toegankelijk is door een hek met fraaie, ronde, rood bakstenen pijlers.
Boerenhuis haaks op de straat geplaatst; daarvoor, evenwijdig met de straat en in elkaars verlengde, de wagenschuur en de schuur met geïncorporeerde stal. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt de hoeve aangeduid als twee in elkaars verlengde liggende gebouwen, evenwijdig met de straat. Eind 18de of begin 19de eeuw wordt een nieuw huis opgetrokken, het huidige boerenhuis. Dat is nu het oudste volume op het erf. Rode baksteenbouw van zes traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak (Vlaamse pannen). Witgekalkte voorgevel met deels gewijzigde muuropeningen; typerend schrijnwerk en deuromlijsting verdwenen (nog vermeld bij Devliegher).

De twee oudere 18de-eeuwse gebouwen worden eind 19de eeuw afgebroken en vervangen door de huidige nutsgebouwen; het kadaster registreert deze wijziging in 1887, de dateringen in situ wijzen erop dat de werken eerder gebeurden. Schuur en wagenhuis zijn opgetrokken in rood-bruine baksteen, met helrode accenten voor de strekken. De wagenschuur is een breed volume van twee beuken en vier traveeën, met in de zijgevel sporen van een lage, brede poort. Boven het laadvenster gedateerd "1871". Hoog volume van schuur met geïncorporeerde stal gedateerd met jaarankers boven poort "1868".

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Moerkerke, 1887/129, 1918/3, 1973/32; 223: 1887/617-618, 1973/544-546.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 144 (Weststraat nr. 15).

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78861 (Geraadpleegd op )