erfgoedobject

Site van het Hof van Lembeke

archeologisch / bouwkundig element
ID
78871
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78871

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ten zuiden van nummer 4 gelegen. Site van het "Hof van Lembeke", nu nog bestaande uit een motte, die door een brede gracht wordt omringd.
Het Hof van Lembeke was een laat-middeleeuws kasteel op een motte met vierkante walgracht. Het was een versterkte post langs het Zwin, met voornamelijk een militaire rol. Het Kasteel van Lembeke was met een eigen weg verbonden met het dorp van Oostkerke, namelijk de huidige Monnikeredestraat, die vroeger de "Lembeekse Weg" werd genoemd. Uit archivalische gegevens omtrent de Lembeekse Weg kan afgeleid worden dat het Hof van Lembeke reeds bestond in 1250. Het is niet bekend wanneer de familie Lembeke op het domein kwam wonen. Het kasteel zelf wordt in 1316 voor het eerst vermeld. Op een anonieme kaart van de Zwinstreek uit 1501 wordt nog een prestigieus kasteel afgebeeld, met gekanteeld torenvolume waartegen een lager deel onder zadeldak. Bij de ondergang van het Zwin, verdwijnt ook het Kasteel van Lembeke; circa 1517 zou het kasteel volledig vervallen zijn.

De Lembeekse Weg werd in 1813 doorgesneden door de aanleg van de Damse Vaart, en is blijven bestaan als de lange, onverharde erfoprit naar de hoeve op nummer 4. Deze hoevesite is het historische neerhof van het Hof van Lembeke. De huidige boerderij gaat terug op een 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen in L-vormig patroon, namelijk witgekalkt woonstalhuis en 19de-eeuwse schuur in donkere baksteenbouw; de hoeve werd in 1969-1970 gerenoveerd.

  • DE KEYSER R., Het kasteel Lembeke te Oostkerke en zijn bezitters, in Album archivaris Jos. De Smet, s.l., 1964, p. 219-232.
  • DE KEYSER R., 900 jaar Oostkerke. 1089-1989, Brugge, 1989, p. 21.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 162 (Bekaf 212).
  • HILLEWAERT B., Archeologische inventaris Vlaanderen. Band II: Oostkerke-bij-Brugge, Gent, 1984, p. 98, 420 e.v.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Site van het Hof van Lembeke [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78871 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.