erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
78884
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78884

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse 18de-eeuwse bestanddelen op een onverhard, beboomd en deels omhaagd erf.

Historiek

Midden 18de eeuw wordt de hoeve gebouwd, bestaande uit een L-vormig woonhuis met hoogkamer uit 1741, ten westen daarvan een lange schuur uit 1763 met geïncorporeerd wagenhuis en stallen, aangevuld met een (begin 19de eeuw verdwenen) stalvolume en bakhuis. Begin 19de eeuw wordt parallel met de schuur, ten zuiden van het erf, een lange schapen- en paardenstal gebouwd. Het kadaster geeft in 1863 de bouw van een achtzijdige rosmolen en bakhuis weer. In hetzelfde jaar wordt het laaghuis van de woning met een halve verdieping verhoogd, en wordt het dakklokje verwijderd. Bij de renovatie van de hoeve eind 20ste eeuw, worden stal, bakhuis en rosmolen afgebroken.

Beschrijving

Woonhuis op L-vormig plan, witgeschilderde baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken. De van de straat afgekeerde zuidgevel is als voorgevel uitgewerkt. De hoogkamer heeft een steunbeer tegen elke langsgevel en een opmerkelijke tudorboogingang (herhaald in de gang). In het circa 1963 verhoogde laaghuis heeft een oud venster twee ontlastingsboogjes; in de achtergevel vlechtingen en gevelsteen met jaartal "1741".

Driebeukige schuur met geïncorporeerd wagenhuis en stal. Gele baksteenbouw onder hoog pannen zadeldak, door ankers en op een gevelsteen uit 1763 gedagtekend. De schuur telt twee doorritten onder verhoogde dakoverstek.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, Primitief kadasterplan Oostkerke, sectie B, blad 2 (1834).
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Oostkerke, 1863/10.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 499a: Figuratieve kaart van een hofstede en landerijen te Hoeke in de watering van 's Heer Baselis, ..., eigendom van Jean Cavey, 83 x 55 cm, opgemaakt door Fr. Verplancke (kopie eind 18de E), naar het origineel van 1707.
 • Rijksarchief Brugge, Fonds Watering van Blankenberge, nr. 1103: Kaart van een hofstede gelegen te Oostkerke en Hoeke, in de watering van 's Heer Baselishoek, ..., in het bezit van Jan J. Veranneman, gemaakt door P. Gilliodts (1758).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1152a: Figuratieve kaart van een hofstede en landerijen in de wateringen van 's Heer Baselis (Sie. 4, 5, 15-17) en de Kerkwatering (Sie. 8, 9), eigendom van Joncheer Jean Joseph Veranneman, heer van Watervliet, 98,7 x 65,5 cm, opgemaakt door P. Gilliodts G.J. (kopie circa 1800), [1758].
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1152b: Figuratieve kaart van een hofstede en landerijen in de wateringen van 's Heer Baselis (Sie. 4, 5, 15-17) en de Kerkwatering (Sie. 8, 9), eigendom van Joncheer Jean Joseph Veranneman, heer van Watervliet, 66 x 80 cm, opgemaakt door L.F. van de Pitte (januari 1807), naar het origineel van P. Gilliodts uit maart 1758.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 566: Kaart met de verenigde wateringen van 's Heer Baselishoek en de Kerkwatering van Oostkerke, met aanduiding van boerderijen, wegen, waterlopen (1764).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 524: Kaart met de watering van 's Heer Baselishoek en de Kerkwatering van Oostkerke, met wegen, waterlopen en gebouwen, gemaakt door D. Segher, landmeter (1765).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 567: Topografische kaart met de verenigde wateringen van 's Heer Baselishoek en de Kerkwatering van Oostkerke, in Oostkerke, Hoeke en Monnikerede (na 1765).
 • Rijksarchief Brugge, Fonds Watering van Blankenberge, nr. 1121: Kaart van een hofstede gelegen te Oostkerke en Hoeke, in de watering van 's Heer Baselishoek, 5de, 16de - 18de, 20ste en 26ste begin, ..., in het bezit van Louis Emmanuel van Outryve, gemaakt door J. Mabesoone (1789).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1156a: Figuratieve kaart van een hofstede en landerijen in de wateringen van 's Heer Baselis (Sie. 5, 16-18, 20, 27, 28), eigendom van Joncheer Louis Emmanuel van Outryve, heer van Ydewalle, 69 x 50 cm, opgemaakt door J.F. Mabesoone (1789).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Omlopers Vincent, nr. 101: Kaart van de Kerkwatering van Oostkerke en de watering van 's heer Baselishoek, opgemaakt door J.F. Van de Pitte (1796).
 • Rijksarchief Brugge, Fonds Watering van Blankenberge, nr. 1115: Kaart van een hofstede gelegen te Oostkerke en Hoeke, in de watering van 's Heer Baselishoek, 4de, 5de, 13de, 15de - 17de begin en de Kerkwatering van Oostkerke, 7de en 8ste begin, ..., in het bezit van de erven (weduwe en kinderen) van Jan Frans Van Belleghem, gemaakt door L.F. Vande Pitte (1813).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 496: Figuratieve kaart van een hofstede en landerijen in de watering van 's Heer Baselis (Sie. 4, 15,16), eigendom van Jean Veranneman, heer van Watervliet, 44,5 x 57 cm (kopie circa 1825).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1167a: Onvoltooide figuratieve kaart van een hofstede en landerijen in de wateringen van 's Heer Baselis, verkeerdelijk bestempeld als gelegen in de watering van Romboutswerve, eigendom van Charles van Poucke uit Gent, 91,5 x 56 cm, (19de E).
 • BALLEGEER J., Molens in de Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 47, nr. 2, 2005, p. 62.
 • DE KEYSER R., Zo was Oostkerke, s.l., s.d., s.p.
 • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 163 (De Naaie 75).
 • DEVLIEGHER L., Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek, Brugge, 1976, p. 327, afb. 82.
 • TERRYN C., De houten schuur van het Hof van Sijsele. Graanschuren in Damme en omstreken, Damme, 2005, p. 78, 90.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78884 (Geraadpleegd op )