erfgoedobject

Kosterswoning

bouwkundig element
ID
78911
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78911

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kosterswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Spegelsweg. Rechttegenover de ingang van de Sint-Kwintenskerk is de oudst gekende kosterwoning van Oostkerke gelegen. In een document van 1554 wordt de woning aangeduid als kosterie; functie blijft behouden tot aan de Franse Revolutie, waarna het huis aan privé-personen wordt verkocht. Vanaf de 19de eeuw woont de koster in een eigen huis, voorbeeld Sint-Kwintensstraat nummer 3 en Processieweg nummer 17. Tijdens de beschietingen van de kerk in 1944 wordt de omliggende bebouwing zwaar beschadigd. Het kadaster vermeldt in 1946 dat deze woning "geheel hersteld en herbouwd" wordt. Breedhuis van drie traveeën + drie opkamertraveeën onder een pannen zadeldak met klokkenstoel. Bij de heropbouw werden twee grote dakvensters met bakstenen tuitgeveltjes toegevoegd. Witgeschilderde baksteenbouw met gepekte plint. Oorspronkelijk rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters; bij heropbouw worden segmentbogige muuropeningen verkozen. Links aansluitend, lage bijgebouwen onder pannen zadeldaken, oorspronkelijk stal en schuur, nu woongedeelte en garage.

  • DE KEYSER R., Zo was Oostkerke, s.l., s.d., s.p.
  • DE KEYSER R., De kosterie te Oostkerke, in Rond de poldertorens, jg. 39, nr. 3, 1997, p. 109-111.
  • RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 111.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kosterswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78911 (Geraadpleegd op 26-02-2021)