Site Ten Doele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Oostkerke
Straat Westkapellesteenweg
Locatie Westkapellesteenweg zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mottesite Ten Doele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Site Ten Doele

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beknopte karakterisering

Typologiemotteheuvels

Beschrijving

* Westkapellesteenweg z.nr./ Ten Doelestraat. De site "Ten Doele", gelegen ten oosten van de Westkapellesteenweg, is een heuvel, die kunstmatig werd opgeworpen als vluchtplaats bij overstromingen van de polderstreek. De heuvel is 4 meter hoog en heeft een diameter van ca. 60 meter; hij is omgeven door een duidelijke grachtenstructuur. Binnen het vlakke polderlandschap springt deze structuur sterk in het oog.
De heuvel werd vermoedelijk gecreëerd tijdens de vroege middeleeuwen en werd later nog twee maal opgehoogd. De precieze functie van de heuvel is tot nog toe onduidelijk. De literatuur heeft het meestal over een bewoonde motte met walgracht, die tijdens de late middeleeuwen verlaten werd en evolueerde tot een vluchtheuvel voor het vee. Opmerkelijk is dat er nauwelijks archeologische sporen van bewoning terug te vinden zijn. Reeds in 1936 vroeg de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen de bescherming van de vluchtheuvel aan. De structuur werd beschermd als landschap bij M.B. van 30 maart 1987.

ROHM WEST-VLAANDEREN, CEL MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Dossier DW536, Archiefnummer W/536.
CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, deel III: Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 62.
HILLEWAERT B., Archeologische inventaris Vlaanderen. Band II: Oostkerke-bij-Brugge, Gent, 1984, p. 449-452.
STROBBE M., Het landschap van de Zwinstreek, in M&L, jg. 2, nr. 3, 1983, p. 8-23.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westkapellesteenweg

Westkapellesteenweg (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.