Hoeve met losse bestanddelen 't Westhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Oostkerke
Straat Zuidbroekstraat
Locatie Zuidbroekstraat 4, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen 't Westhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Zuidbroekstraat nr. 4. Z.g. "'t Westhof", in kern 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen, dat zijn naam kreeg omwille van zijn ligging ten westen van het Kasteel van Oostkerke. Als pendant, op de Krinkeldijk nr. 1, de 18de-eeuwse hoeve z.g. "'t Oosthof".
Hoeve met losstaande witgekalkte bakstenen bestanddelen met gepekte plint, op een begraasd erf met gekasseide stoepen, dat van de straat afgesloten wordt met een hek, geflankeerd door twee knotwilgen. Ten oosten, een moerbeihaag.
De haakse vleugel met woonhuis en voormalig stalgedeelte is het oudste. Woonhuis van vier ongelijke traveeën en twee opkamertraveeën onder hogere nok; voor het woonhuis, een ommuurde stoep. Rechts aansluitend stalgedeelte bij woning betrokken. Ten westen van de woning, een zomerkeuken met bakhuis. Haaks op de woning, aan straatkant het erf afsluitend, 19de-eeuwse schuur en stal.

DE KEYSER R., Zo was Oostkerke, s.l., s.d., s.p.
DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 166 (Dorp 61).

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zuidbroekstraat

Zuidbroekstraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.