Oorlogsgedenkteken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Sijsele
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsgedenkteken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringna WO II

Beschrijving

Dorpsstraat z.nr. Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de politieke gevangenen en de gedeporteerden van de Tweede Wereldoorlog. Oorspronkelijk geplaatst ten westen van de kerk, aan de straatkant; thans opgesteld op het nieuwe plein achter voormalige pastorie en gemeentehuis van Sijsele (nr. 122), tegen de oostzijde van de tuinmuur van de huidige pastorie (nr. 124).
Uitgevoerd in ruw behouwen hardsteen met gebruik van baksteen voor afgeronde muurtjes en pijler; geplaveid platform. Op verhoog met afgeronde treden tussen gebogen lage muurtjes, rechthoekige gedenksteen met licht gebogen fronton voorzien van sluitsteen gedecoreerd met gepolychromeerd Belgisch wapenschild. Links, trapeziumvormige zuil opgebouwd uit ruw behouwen hardstenen blokken, bovenaan opengewerkt in kruisvorm.
Opschriften in vergulde en uitgehouwen letters. Op de gedenksteen : "GESNEUVELDEN" "1914 1918", de namen, "POLITIEKE GEVANGENE", "1940 1944", de naam, "GESNEUVELDEN" "1940-1944", de namen, "GEDEPORTEERDEN" "1940-1944", de namen, "BURGERLIJKE OORLOGSSLACHTOFFERS" "1914-1918", de namen, "BURGERLIJKE OORLOGSSLACHTOFFERS" "1940-1944", de namen.
Op zuil : "AAN DE VROME NAGEDACHTENIS VAN DE INGEZETENEN VAN SYSELE DIE HUN LEVEN LIETEN VOOR HET VADERLAND", "LAAT ONS HUN OFFER STEEDS INDACHTIG WEZEN", waarboven het gepolychromeerde wapenschild van Sijsele. Gedenksteen : hoogte 172,5 cm x breedte 274 cm x diepte 44,5 cm. Zuil : hoogte ca. 340 cm x breedte 87 cm x diepte 87 cm.

JACOBS M., Zij die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 356-357.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.