erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
78986
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78986
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met interbellumwoonhuis en losstaande bijgebouwen opklimmend tot minimaal de eerste helft van de 19de eeuw, zie stalgebouw reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1845). Woonhuis, dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Verankerde onbeschilderde baksteenbouw voorzien van lijstgevel met tandlijst onder geschilderde houten kroonlijst op consoles. Geschilderde arduinen onderdorpels. Muuropeningen onder witgeschilderde rechte lateien waarboven ontlastingboog. Bewaard groen-wit geschilderd houtwerk (T-ramen) met typerende verticale roedeverdeling en gekleurd glas in bovenlicht. Nieuwe deur. Haakse achterliggende bijgebouwen onder meer bakstenen stalgebouw onder zadeldak van Vlaamse pannen.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78986 (Geraadpleegd op )