Station Sijsele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Sijsele
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 56A, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Station Sijsele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stationsstraat z.nr. Voormalig stationsgebouw van Sijsele gelegen aan de oude spoorwegbedding Brugge-Eeklo aangelegd in 1862; sinds september 2005 herbestemd tot jeugdhuis.

Historiek.
Op 13 februari 1862 wordt de maatschappij "Société Anonyme du Chemin de Fer d'Eeclo à Bruges" gesticht. Het 28 km-lange traject tussen Eeklo en Maldegem wordt in november 1862 in gebruik genomen; de uitbating van het traject Maldegem-Brugge volgt in juni 1863. Vanaf 1 januari 1897 neemt de Staat de exploitatie over van de lijn Gent-Eeklo-Brugge; op 26 februari 1904 wordt een definitieve overname ondertekend. Naast de stations tussen Eeklo en Brugge, m.n. te Balgerhoeke, Adegem, Maldegem, Sijsele en Steenbrugge, opent de maatschappij in 1878 nog een halte in het nabijgelegen Donk. De spoorlijn doorkruist Sijsele volledig van oost naar west tot in Assebroek.
Na de oprichting van een militair kwartier aan de Dorpsstraat in 1951 (cf. Dorpsstraat) wordt een goederenspoor van en naar de kazerne voorzien. In februari 1959 gebeurt het laatste personenvervoer met het dieselbusje. In 1960 wordt de spoorweg Brugge-Maldegem opgebroken; in 1963 wordt de spoorverbinding met het militair kwartier afgeschaft.
Thans rest enkel nog de oude bedding of het Oud Spoorwegpad - in de jaren 1980 ingericht als wandel-, fiets- en ruiterpad als onderdeel in enkele toeristische routes -, het oude stationsgebouw, het voormalige huis van de stationschef (nr. 61) en een overweghuisje in de Bolakkerstraat (nr. 1).

Beschrijving.
Eenvoudig stationsgebouw, dieper gelegen aan de westzijde van de Stationsstraat, ten noorden van het deels gekasseide Oud Spoorwegpad. Opengewerkte betonnen afsluiting aan oostzijde. Vrijstaand witgeschilderd, deels gecementeerd bakstenen volume op (deels) gecementeerde en zwartgeschilderde plint. Centraal, licht vooruitspringend hoofdgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen, aan beide zijden geflankeerd door éénlagige dienstvleugels van één travee, allen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met Oud Spoorwegpad; mechanische pannen). Licht uitkragende baksteenfries in zijpuntgevels. Arduinen onderdorpels. Segmentbogige muuropeningen, op begane grond onder eenvoudig druiplijstje met gestrekte uiteinden. Vernieuwd houtwerk van vensters en deuren. Naam van halte "SIJSELE" in oost- en noordgevel.

DE BOT H., Stationsarchitectuur in België. Deel I 1835-1914, Turnhout, 2002, p. 195-196.
RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 124.
VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, v.z.w. 't Zwin Rechteroever Grondgebied Damme/Gloucestershire, 2003, p. 70-71.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.