Kosterwoning van de parochie van Vivenkapelle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Bradericplein
Locatie Bradericplein 14, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kosterwoning van de parochie van Vivenkapelle

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Vivenkapelle

Deze bescherming is geldig sinds 11-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige kosterwoning van de parochie van Vivenkapelle, gebouwd in neogotische stijl in 1870, zie datering in contrasterend metselwerk op uitgewerkte schoorsteenaanzet in de linkerzijpuntgevel. Keuze voor neogotische bouwstijl in aansluiting met het neogotische complex van kerk, pastorie en kloosters, dat in de jaren 1860 in Vivenkapelle werd gerealiseerd (zie Bradericplein 16A, 18, 20 en 22). Verankerde rode baksteenbouw onder gecombineerde pannen zadeldaken met uitgewerkt dakvenster. Breedhuis opgenomen in de lintbebouwing, uitgebouwd als combinatie van lijstgevel van twee traveeën links en een puntgevelrisaliet met Brugse travee. Segmentbogige vensteropeningen, korfboogdeur waarboven nis met Mariabeeld.
De kosterwoning is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Vivenkapelle, beschermd bij K.B. van 11 december 1980.

  • ROHM WEST-VLAANDEREN, CEL MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Dossier DW/00387 en Archief nummer 262.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bradericplein

Bradericplein (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.