Neogotisch burgerhuis 't Hof van Vivenkapelle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Bradericplein
Locatie Bradericplein 23, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotisch herenhuis 't Hof van Vivenkapelle

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Vivenkapelle

Deze bescherming is geldig sinds 11-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotisch burgerhuis gebouwd "ANNO 1885", zie jaartalstenen in voorgevel. Keuze voor neogotische bouwstijl in navolging van het neogotische complex van kerk, pastorie en kloosters, dat in de jaren 1860 werd gerealiseerd op de bouwblokken recht tegenover deze woning (nummers 16A, 18, 20 en 22). Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder hoog pannen zadeldak (nok haaks op de straat). Verankerde rode baksteenbouw met trapgevel die uitgewerkt is als Brugse travee. Licht getoogde muuropeningen, deels met rondboogveld; arduinen onderdorpels. Rechts aansluitend, lage aanbouw onder pannen lessenaarsdak, tudorbogige poort is dichtgemetseld, spitsboognis met Jozefbeeld.
Het pand is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Vivenkapelle, beschermd bij K.B. van 11 december 1980.

  • ROHM WEST-VLAANDEREN, CEL MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Dossier DW387 en Archiefnummer W/262.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bradericplein

Bradericplein (Damme)

maakt deel uit van Dorpskern Vivenkapelle

Bradericplein, Sijseelsesteenweg, Vierscharestraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.