Langgestrekte hoeve Het Vagevier

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Legeweg
Locatie Legeweg 32, 32A, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve Het Vagevier

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Legeweg nr. 32. Monumentale langgestrekte hoeve z.g. "Het Vagevier" (cf. historische kaarten) opklimmend tot de 18de eeuw. Bestaande uit een lang volume wagenhuis-schuur-stal-woonhuis, waarachter zich een nog langer (voornamelijk recent) schuur-stal-volume bevindt. Beide gebouwen bevinden zich evenwijdig met de straat, op een onverhard rechthoekig erf met huisweide aan straatkant. Ten oosten, een bakhuis en haakse recente loodsen.

Op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt reeds een langwerpige vleugel (wellicht wagenhuis-schuur-stal-huis) weergegeven parallel met de straat, waarachter een kleiner volume. Op een kaart van 1801 wordt dezelfde samenstelling aangeduid. De gebouwen bevinden zich op een omhaagd erf, met ten westen een boomgaard, ten oosten een moestuin. Het kadaster geeft een belangrijke wijziging door in 1879, waarbij het lange volume wordt versmald of smaller wordt heropgebouwd, het bakhuis wordt gebouwd en het achterliggende volume wordt verlengd. Eind 20ste eeuw volgen nog belangrijke uitbreidingen van beide volumes: schuur wordt verlengd, volume met woonhuis wordt aan noordzijde (achtergevel) verbreed.

Langgestrekte hoeve, witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint, onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat) met één opklimmend dakvenster. Woonhuis bestaande uit vier traveeën van één bouwlaag + drie traveeën van anderhalve bouwlaag; beluikte, rechthoekige vensters, rechthoekige deur rechts. Links aansluitend, stalgedeelte met kleine rechthoekige muuropeningen; dwarsschuur met poort onder verhoogde dakoverstek en links daarvan drie steunberen, gedeelde staldeur waarboven een beeldnisje; uiterst links, het geïncorporeerde tweedelig wagenhuis met korfbogige poortopeningen. Bakhuis uit 1879, witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint, onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met huis). Achterliggend schuur-stalvolume sterk gewijzigd.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Vincent, nr. 49: Kaart 13de, 27ste, 28ste begin van de watering van den Broek (1801).
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vivenkapelle (Sint-Kruis), 1879/5.
CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, Brugge, 1970, p. 58-59.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Legeweg (Vivenkapelle)

Legeweg (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.