Pomphuis van het kanaal Bossuit-Kortijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Bossuit
Straat Doorniksesteenweg
Locatie Doorniksesteenweg 402, Avelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Avelgem (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
 • Inventarisatie Avelgem (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pomphuis van het kanaal Bossuit-Kortijk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig pomphuis van het kanaal Bossuit-Kortrijk, thans in gebruik als taverne, centrum voor riviertoerisme en V.V.V.-ontmoetingscentrum.

Kanaal, met de hand gegraven vanaf 1857. Waterweg, hoger gelegen dan Leie en Schelde, hoogteverschil overbrugd door elf sluizen, een souterrain (ondergrondse tunnel) en een pompstation, dat het nodige water voor het kanaal uit de Schelde pompte. Aanvankelijk werden de pompen aangedreven door enorme stoommachines op steenkool, er was een opslagplaats voor de steenkool en een werkplaats met smidse. Later werden deze vervangen door elektrische pompen.

Door toenemende scheepvaart was het rond 1970 noodzakelijk om het kanaal te verdiepen en te verbreden, ook een nieuwe, krachtigere pompinstallatie was nodig. Het pompgebouw verloor zijn functie en geraakte in verval. Begin jaren 1990 wordt het gebouw gerenoveerd en omgebouwd tot een toeristisch recreatief centrum.

Dwars op de straat ingeplant volume van rode baksteen. Lijstgevel doorbroken door twee trapgevels. Rondbogige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk, verschillende dichtgemetselde vensters. Kapconstructie: houten balken op metalen 'Polonceau'-spanten. Vloer: gedeeltelijk bestaande uit grote natuurstenen platen en klinkaart op kant. Naastgelegen nieuw pomphuis van 1970, opgetrokken in blauwe baksteen.

Machines Twee identieke pompinstallaties, elk bestaande uit: centrifugaalpomp (schoepenrad in gietijzeren slakkenhuis) aangedreven door elektrische motor CEB ('Construction Electrique de Belgique Herstal') type DAVF 18, nr. 150304, 550 V, 60 A, 730 Tpm, 230 pk. Olierheostaat. Kleppen: Cie Générale Liège AR 550 PN 10. Zuigerpomp Ateliers de Construction Pépinster d'Ensival (zogenaamd 'pompe à vide' of vacuumpomp), type HV 1, 2700 l/min, aangedreven door elektrische motor CEB (kenmerken onleesbaar). Olierheostaat. >Transformator (rollend) met koelribben
Schakelkasten met voltmeter. Naastgelegen ruimte met drukvat

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Provinciaal archief 4de afdeling provinciekaarten film 12 collectienummer 68 (1864, aanleg van een watervang en een filterbassin).
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Provinciaal archief 4de afdeling provinciekaarten film 16 collectienummer 1164a (1892, vervangen van de houten bruggen over het kanaal door ijzeren exemplaren).
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Bovenschelde, Archief, Passionistenlaan 82, 8500 Kortrijk. (056/23 60 11).
 • Plannen beheerd door mevrouw Eva De Meulemeester (Verantwoordelijke VVV - Gemeentebestuur Avelgem)
 • DELAHOUTRE, Het kanaal Kortrijk Bossuit, in Curtricke, jg. 17, nr. 76, Kortrijk, 1982. pagina's 54-56.
 • DE PAEPE R., Het aanleggen van het kanaal Kortrijk-Bossuit, in: Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige kring van Kortrijk. Nieuwe Reeks XLVII, 1980. pagina's 155-181.
 • LINTERS A., Industriële archeologie in de Vlasvallei, op zoek naar de wortels van Flanders’ Technologie, nummer 5, Kortrijk, 1987.
 • Observation sur le project du canal de jonction de l’Escaut a la Lys entre Bossuyt et Courtrai.
 • MARTYN G. (red.), Avelgem en de Schelde: een historische gids, Avelgem 1999, pagina's 31-33.
 • www.drk.be

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Doorniksesteenweg (Bossuit)

Doorniksesteenweg (Avelgem)

maakt deel uit van Kanaal Bossuit-Kortrijk

Bossuit (Avelgem), Harelbeke (Harelbeke), Kortrijk (Kortrijk), Moen, Zwevegem (Zwevegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.