erfgoedobject

Drievoudige schuif gelegen op de Rijtgracht

bouwkundig element
ID
79261
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79261

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drievoudige schuif gelegen op de Rijtgracht. Het tracé van de gracht is reeds deels herkenbaar op de Ferrariskaart (1770-1778). De gracht staat getekend tussen Avelgem en het gehucht Rugge, het deel tussen het gehucht en Waarmaarde is niet weergegeven. Vermoedelijk is de aanleg van de gracht te situeren in de middeleeuwen, een periode waar de Scheldemeersen ontgonnen werden door onder meer de abdij van Ename, een abdij met veel grondbezit in de regio en ook lange tijd eigenaar van een grote hoeve met name het zogenaamd "Hof van Ename" .
Het gebruik van schuifjes ten behoeve van de bevloeiing van vruchtbaar te maken gebieden dateert uit de middeleeuwen en het ancien régime. De constructies hadden een dubbele functie, het schuifje regelt de waterpeilen in de meersgronden en zorgt er tevens voor dat de graslanden tijdelijk bevloeid worden wat leidt tot een hogere grasproductie en een natuurlijke bemesting.
De schuif is thans in onbruik door de recente kalibreringswerken op de Schelde, met het verlies van het traditionele bodemgebruik als gevolg.

Hoog opgebouwde schuif met drie doorgangen, vermoedelijk uit de jaren 1910-1920. Constructie opgetrokken in baksteen en natuursteen (pijlerneuzen, negblokken stuwhoofden in zogenaamd 'petit granit'). Drie houten schuiven met opstuwende en terugstuwende functie bediend door middel van tand- en heugelsysteem met reductiekastjes op vier pikkels. Schotbalken onderaan.

  • Studie naar de haalbaarheid van het natuurinrichtingsproject West-Vlaamse Scheldemeersen: landschapshistorische studie, eindrapport, Tielt, 1999, p. 21.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Drievoudige schuif gelegen op de Rijtgracht [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79261 (Geraadpleegd op )