Kerkhof van Kerkhove

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Kerkhove
Straat Oude Plaats
Locatie Oude Plaats zonder nummer, Avelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Avelgem (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Avelgem (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerkhof van Kerkhove

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In oorsprong gelegen bij de in 1867 afgebroken parochiekerk, vlakbij een afgesneden Scheldemeander.

Als ommuurd kerkhof reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1843).

Centraal op het kerkhof, kapel beschaduwd door twee beuken. Houten kruis als resten van calvarie. In de kapel grafstenen van de pastoors van Kerkhove. Voornamelijk arduinen grafmonumenten en -zerken, enkele ijzeren kruisen. Imposant grafmonument van de familie Plateau-Wassenhove, die twee burgemeesters leverde.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Plaats

Oude Plaats (Avelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.