18de-eeuws wetshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Outrijve
Straat Doorniksesteenweg
Locatie Doorniksesteenweg 328, Avelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Avelgem (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Avelgem (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument 18de-eeuws wetshuis

Deze bescherming is geldig sinds 25-01-2006.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 18de-eeuws wetshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Vermoedelijk voormalig 18de-eeuws wetshuis. Volume aangegeven in het 'Lantbouck der prochie van Outrijve casselrye van Oudenaerde' van 1784. Naast wetshuis deed het vermoedelijk tevens dienst als afspanning. Mogelijk werd de woning later verhoogd, zie onder meer de verschillende vormgeving van de muuropeningen.

Verankerde baksteenbouw onder mank pannen zadeldak. Dubbelhuis met geelgeschilderde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen. Getoogde muuropeningen. Benedenvensters met arduinen hoekblokken en onderdorpels van gebakken tegels. Sporen van luiken zie sponning, luikduimen en luikhouders. Tussen travee één en twee (van links naar rechts) arduinen schandpaal (of kaak) van circa 3 meter hoog. De schandpaal behoort typologisch tot de halfzuilkaak. In België zijn slechts twee voorbeelden gekend. De andere schandpaal staat in Watou. De schandpaal wordt vermoedelijk opgetrokken tussen 1743 en 1755. De arduinen schacht is een halve achthoekige zuil van ongeveer 2 meter hoogte, ingemetst in de muur op circa 20 centimeter boven de grond. Langs de zijkanten zijn nog resten zichtbaar van de ijzeren halsband. De schacht wordt bekroond door het wapenschild van graaf E.-H. de Lannoy graaf van Motterie en L.-L.-T. du Faing, vrouwe van Outrijve. De basis, oorspronkelijk een houten of stenen opstapje, is verdwenen. Achtergevel van één bouwlaag. Voorliggende plaveien stoep. Getoogde vensters met onderdorpels van gebakken tegels.

Interieur aangepast in loop van 2004. Kelder met eenvoudig tongewelf, vloer van hardstenen plaveien, natuurstenen trap. De balkroostering van de leefruimtes bestaande uit moer- en kinderbalken, bleef deels behouden. Moerbalk met eenvoudig uitgewerkte balksleutel. Zolder met vermoedelijk 18de-eeuws kapspant (vermoedelijk hergebruik, zie verhogen van gebouw met één bouwlaag) bestaande uit een nokgebint met onderliggend schaargebint en met telmerken.

Rechts, lagere aanbouw met aandak en vlechtingen. Vermoedelijk de voormalige paardenstallen. Aflijnende geprofileerde kroonlijst. Centrale poortdoorgang onder latei.

  • DE WIN P., Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied, in Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Juris scripta historica,, Volume 1 (9) Brussel, 1996, p. 11-53.
  • DE WIN P., Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied, in Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Juris scripta historica, Volume 2 (10), Brussel, 1996, p. 142-144.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Doorniksesteenweg (Outrijve)

Doorniksesteenweg (Avelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.