erfgoedobject

Wetshuis

bouwkundig element
ID
79297
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79297

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument 18de-eeuws wetshuis
    Deze bescherming is geldig sinds 25-01-2006

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 18de-eeuws wetshuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Vermoedelijk voormalig 18de-eeuws wetshuis. Volume aangegeven in het 'Lantbouck der prochie van Outrijve casselrye van Oudenaerde' van 1784. Naast wetshuis deed het vermoedelijk tevens dienst als afspanning. Mogelijk werd de woning later verhoogd, zie onder meer de verschillende vormgeving van de muuropeningen.

Verankerde baksteenbouw onder mank pannen zadeldak. Dubbelhuis met geelgeschilderde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen. Getoogde muuropeningen. Benedenvensters met arduinen hoekblokken en onderdorpels van gebakken tegels. Sporen van luiken zie sponning, luikduimen en luikhouders. Tussen travee één en twee (van links naar rechts) arduinen schandpaal (of kaak) van circa 3 meter hoog. De schandpaal behoort typologisch tot de halfzuilkaak. In België zijn slechts twee voorbeelden gekend. De andere schandpaal staat in Watou. De schandpaal wordt vermoedelijk opgetrokken tussen 1743 en 1755. De arduinen schacht is een halve achthoekige zuil van ongeveer 2 meter hoogte, ingemetst in de muur op circa 20 centimeter boven de grond. Langs de zijkanten zijn nog resten zichtbaar van de ijzeren halsband. De schacht wordt bekroond door het wapenschild van graaf E.-H. de Lannoy graaf van Motterie en L.-L.-T. du Faing, vrouwe van Outrijve. De basis, oorspronkelijk een houten of stenen opstapje, is verdwenen. Achtergevel van één bouwlaag. Voorliggende plaveien stoep. Getoogde vensters met onderdorpels van gebakken tegels.

Interieur aangepast in loop van 2004. Kelder met eenvoudig tongewelf, vloer van hardstenen plaveien, natuurstenen trap. De balkroostering van de leefruimtes bestaande uit moer- en kinderbalken, bleef deels behouden. Moerbalk met eenvoudig uitgewerkte balksleutel. Zolder met vermoedelijk 18de-eeuws kapspant (vermoedelijk hergebruik, zie verhogen van gebouw met één bouwlaag) bestaande uit een nokgebint met onderliggend schaargebint en met telmerken.

Rechts, lagere aanbouw met aandak en vlechtingen. Vermoedelijk de voormalige paardenstallen. Aflijnende geprofileerde kroonlijst. Centrale poortdoorgang onder latei.

  • DE WIN P., Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied, in Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Juris scripta historica,, Volume 1 (9) Brussel, 1996, p. 11-53.
  • DE WIN P., Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied, in Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Juris scripta historica, Volume 2 (10), Brussel, 1996, p. 142-144.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wetshuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79297 (Geraadpleegd op 15-06-2021)