Windmolen Decoster of Tombeelmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Outrijve
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 41A, Avelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Avelgem (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Avelgem (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molen Decoster of Tombeelmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Windmolen Decoster of Tombeelmolen
gelegen te Molenstraat 41A (Avelgem)

Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Decoster met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1994.

Beschrijving

Bakstenen bergmolen van 1923 (zie datering in metselwerk), opgetrokken in opdracht van G. Decoster zie naam. De molen is gebouwd op de plaats van een houten standaardmolen, die in 1918 getroffen was door Duitse bombardementen. Deze vrij kleine molen is één van de laatste beltkorenmolens die nog gebouwd werden in Vlaanderen, op het ogenblik dat windmolens vanuit economisch standpunt niet meer rendabel geacht werden; vandaar dieselmoter. IJzeren koning en aanwezigheid van verschillende hulptoestellen verwijzen naar de bouwperiode.

In 1999-2000 werd de molen gerestaureerd. Recent roodgeschilderde bergmolen met drie zolders (inclusief kapzolder) en twee gangen. Conische bakstenen molenromp onder zadeldak met breuk-gordingen. IJzeren kruis van geklonken platen. Geschrankt geplaatste segmentboogvormige vensters en vlak afgedekte toegangspoorten. Datering (1923) door halfverheven baksteenmetselwerk. Grotendeels behouden binnenwerk met twee koppels maalstenen, roerend werk, luiwerk en hulptoestellen.

Ten westen van de molen kleine recente bakstenen wegkapel met gevelsteen "ANNO 1750", vervangt vermoedelijk een oudere kapel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer W/00293.
  • CORNILLY J.,Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, deel I, Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge 2001, p. 38.
  • DENEWET L., Een esthetische molenrestauratie te Outryve, in Molenecho’s, 19, 1991, p. 12-13.
  • DENEWET L., Vijf goedgekeurde West-Vlaamse molenprojecten in 1999, in Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, 15, 1999, p. 68-75.
  • De Tombeelmolen werkt en maalt te Outryve, Outryve, 2000.
  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, Tielt, 1984, p. 124-125.
  • DEVYT C., Westvlaamse windmolens, Brugge, 1966, pagina 99.
  • DEWEER F., Restauratie Tombeelmolen, in In de steigers, 6, 1999, pagina's 84-85.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Molenstraat

Molenstraat (Avelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.