erfgoedobject

Middelbare Staatsschool, later Rijksbasisschool

bouwkundig element
ID
79389
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79389

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk de "Middelbare Staatsschool. Ecole Moyenne de l'Etat" volgens opschrift van het fronton met bijkomende datering "Anno 1923", thans Rijksbasisschool, naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921; voor de Eerste Wereldoorlog ondergebracht in het voormalige seminariegebouw gelegen aan de Patersstraat op de hoek bij de Seminariestraat (zie aldaar). Gebouwencomplex van twee bouwlagen: poortgebouw onder pseudo-mansardedak (nokrichting parallel aan de straat), aansluitende bij de achterliggende klasvleugels onder plat dak U-vormig gegroepeerd rondom de speelplaats. Dominerende neoclassicistische inslag zie poortgebouw van drie traveeën met ordonnerende kolossale pilasters onder eenvoudig hoofdgestel met centraal driehoekig fronton. Klasgebouwen in aansluitende bouwtrant.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 1142.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :

Aanvullende informatie

Op de speelplaats zijn twee witmarmeren gedenkplaten op een plint van ruw behouwen natuurstenen blokken bevestigd, bovenaan afgewerkt met een geprofileerde hardstenen kroonlijst en een grote schelp met bronzen palmtak en banderol. De platen herinneren aan de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Middelbare Staatsschool, later Rijksbasisschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79389 (Geraadpleegd op )