erfgoedobject

Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
79484
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79484

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Steenbeekstraat. Licht achterin gelegen wederopbouwhoeve. De site van de hoeve is als dusdanig reeds aangeduid op kaart Ph. Vandermaelen (circa 1850) en de opeenvolgende kaarten van het Militair Cartografisch Instituut. Wordt bij de wederopbouw - naar verluidt in 1923 - echter iets westelijker, verder van de Steenbeekstraat heropgebouwd.

Losstaande bestanddelen onder zadeldaken (mechanische pannen), verspreid rondom het erf. Rode baksteenbouw verlevendigd door strekken en banden van gele baksteen. Ten zuiden van het erf, boerenhuis met getoogde muuropeningen met bewaard T-vormig houtwerk met gelede roedeverdeling in de bovenlichten. Ten oosten van het erf, stalling met aansluitend klein bakhuis onder lessenaarsdak.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79484 (Geraadpleegd op )