Klooster, kapel en schooltje van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Gits

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Merkemstraat
Locatie Merkemstraat 15, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster, kapel en schooltje van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Gits

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Klooster, kapel en schooltje van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Gits, daterend uit de wederopbouwperiode. Het klooster en de kapel zijn als dusdanig nog niet aangeduid op de opeenvolgende kaarten van het Militair Cartografisch Instituut (1866, 1883 en 1911). De vestiging van deze zusters te Jonkershove dateert dus vermoedelijk uit de wederopbouwperiode.

Aan de straat gelegen complex met voortuintje met laag bakstenen muurtje: rechts kloostergebouw uit de jaren 1920 en links kapel, naar verluidt van 1954.

Klooster: dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met rechts dakschild. Rechthoekige muuropeningen onder ijzeren I-profielen met rozet. Bewaard houtwerk met kruisindeling en kleine roedeverdeling in de bovenlichten. Achterliggende haakse klassenvleugel uit de jaren 1920-1930: grote rechthoekige vensters onder betonnen lateien.

Links, kapel van circa 1954. Sierbaksteen onder leien zadeldak met klokkentorentje. Spitsbogige venstertjes met (natuur)stenen aanzetstenen en ijzeren traliewerk. Dito portaal benadrukt door tuitgeveltje met kruisbekroning, nis met beeld Onze-Lieve-Vrouw.

Interieur: eenvoudige witgeschilderde eenbeukige kapel. Altaar benadrukt door bakstenen boog.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Aanvullende informatie

Op 08/09/1954 werd de eerste steen gelegd van de kapel en op 22/04/1955 werd de eerste Heilige mis gecelebreerd in de kapel. In 1922 begon men met de heropbouw van de verwoeste woningen. In 1923 kon men het woonhuis van de zusters en de school betrekken. In 1929 had men reeds 3 lagere klassen en een bewaarschool en in 1935 werden er 2 lokalen bijgebouwd.

  • Ingescande tekst over het klooster, ANONIEM, Jonkershove, vroeger en nu, s.d., s.l.

Beeckaert, Luc (07-11-2011 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Merkemstraat (Jonkershove)

Merkemstraat (Houthulst)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Klooster, kapel en schooltje van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Gits [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79487 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.