Mariakapelletje en kruis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Vinkeniersstraat
Locatie Vinkeniersstraat 17, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mariakapelletje en kruis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Vinkeniersstraat nr. 17/ Toekomststraat. Mariakapelletje en kruis bij verbouwd boerenarbeidershuis uit de jaren 1920 (bewaard rondboogvenstertje in de linker zijgevel). Kapel herbouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw (naar verluidt 1975): rode baksteenbouw, rechthoekige deur met omlijsting in gesinterde baksteen met dito kruisbekroning. Eenvoudig Maria-altaar achter metalen hekwerk. De bebouwing met kleine volumes van de Toekomststraat is als dusdanig reeds aangegeven op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1866, de kapel en het kruis worden echter niet aangegeven ook niet op de kaart van 1911.
Polychroom kruisbeeld in boomstamimitatie (gecementeerd), vermoedelijk daterend uit de jaren 1920-1930.

DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Woumen, s.l., s.d.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vinkeniersstraat

Vinkeniersstraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.