Archeologische site Jonckershove

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Zuid Torhoutstraat
Locatie Zuid Torhoutstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Archeologische site Jonckershove

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zuid Torhoutstraat z.nr. Archeologische site "Jonckershove", bereikbaar via een haaks, zuidelijk doodlopend stuk van de Zuid Torhoutstraat, op de Ph. Vandermaelenkaart nog doorlopend tot aan de Sneppestraat.

Aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) als kern van de heerlijkheid Jonkershove: aanduiding van een omwald opperhof met enkele gebouwen en niet omwald neerhof met enkele gebouwen.
De oudste bewoning van deze site zou mogelijk dateren van de 11de tot de 13de eeuw. Begin 14de eeuw zou de site met walgracht ontstaan zijn. De heerlijkheid "Jonkershof" wordt voor het eerst vermeld in 1483 als eigendom van Jan van Provyn. De familie van Provyn blijft tot de tweede helft van de 18de eeuw, eigenaar van de heerlijkheid van 276 gemet in Woumen, afhankelijk van het leenhof van de Burg van Brugge. Het "Jonkershof" was centraal gelegen in de heerlijkheid. Mogelijk valt een verband vast te stellen met de Hoge Mote te Merkem (cf. Zuidwallandstraat z.nr.), een ontginningsmotte aan de rand van het "Vrijbos" die slechts een kortstondige occupatie in de 13de eeuw kent. Na de Eerste Wereldoorlog werd de vernietigde hoeve niet heropgebouwd, op vandaag is een deel van de omwalling bewaard.

De site van het "Jonkershof" werd archeologisch onderzocht: tweeledige site met walgracht bestaande uit een ovaalvormig opperhof waarop de residentiële gebouwen stonden, met ten noorden hiervan een niet opgehoogd rechthoekig voorhof voor de bedrijfsgebouwen. Beide delen waren opgenomen binnen een achtvormige omwalling die nu voor het grootste deel dichtgeslibd is.

TERMOTE J., Het Jonkershof te Houthulst (W.-Vl.), in Archeologie, 1982-2, p. 110.
TERMOTE J., Het Jonkershof te Jonkershove, in Archaeologia Belgica 247, 1982, p. 130-134.
TERMOTE J., Het Jonkershof te Jonkershove, in Archaeologia Belgica 253, 1983, p. 114-117.
DE MEYER M., DEMEYERE F., De inventarisatie van de gemeente Houthulst (prov. West-Vlaanderen); www.monument.vlaanderen.be/cai/nl/publicaties/cai-rapport13.pdf (raadpleging op 24.01.2006)

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zuid Torhoutstraat

Zuid Torhoutstraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.