Sint-Kristoffelkerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Klerken
Straat Schoolstraat
Locatie Schoolstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Kristoffelkerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlneogotiek
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Schoolstraat nr. 90. Sint-Kristoffelkerk van 1951-1952, opgericht als hulpkerk voor het gehucht "Pierkenshoek".

Kleine eenbeukige kerk naar ontwerp van architect Oktaaf Vandaele (Lichtervelde), cf. quasi onleesbaar geworden stichtingssteen rechts van het portaal. Interpretatie van de neogotische vormentaal cf. gekoppelde spitsboogramen. Markerende straatgevel met voorgeplaatst portaal en bekronend klokkentorentje, afgeschuinde steunberen.
Eenvoudig bepleisterd en recent herschilderd interieur op bakstenen plint, spitsbooggewelven. Verzorgde glasramen met voorstelling van heiligen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1244.
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM WEST-VLAANDEREN, Iconografische collectie.
DESMYTTERE J., Klerken, het dorp op de heuvel, s.l., 1954, p. 25.
DE VOS-STOCKMAN A., ROOSE B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Diksmuide, Brussel, 1973, p. 20.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schoolstraat

Schoolstraat (Houthulst)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Christoffel

Klerken (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.