Kloosterhof, wederopbouwhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Merkem
Straat Hageputstraat
Locatie Hageputstraat 8, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kloosterhof, wederopbouwhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hageputstraat nr. 8. Zogenaamd "Kloosterhof", cf. houten naambord. Achterin gelegen wederopbouwhoeve. Als site vermoedelijk reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en als hoeve met losse bestanddelen op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd door de Brusselse architecten Fernand Petit en Jacques Obozinski. De aanbesteding gebeurde op 8 juni 1920; ten laatste in 1922 was de hoeve voltooid. De hoeve was in die tijd eigendom van het Bureel van Weldadigheid van Ieper.

Losstaande roodbakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken (mechanisch), U-vormig rondom het erf opgesteld. Ten noorden, boerenhuis. Ten oosten, stalvolume met aan weerszijden lagere nutsgebouwen onder schilddak en vrijstaand éénledig bakhuis. Ten westen schuurvolume met links geïncorporeerd wagenhuis en rechts nutsgebouw onder dito schilddak. Allen heropgebouwd in de jaren 1920, cf. veralgemeende toepassing van tuitgevels met aandaken en muurvlechtingen, de traditionele indeling van het boerenhuis met twee linker opkamertraveeën en de bewaarde kozijnconstructie met kleine roedeverdeling en rood-wit geschilderde luiken.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Dienst der Verwoeste Gewesten, dossier nr. 9969.
  • MISSIAEN H. & VANNESTE P. m.m.v. GHERARDTS F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, onuitgegeven werkdocumenten, Brussel.

Bron: -

Auteurs: Claeys, Dries & Debonne, Vincent

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hageputstraat

Hageputstraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.