erfgoedobject

Gemeentehuis van Merkem

bouwkundig element
ID
79588
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79588

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, zie opschrift "GEMEENTEHUIS MERKEM" en het in baksteen uitgevoerde gemeenteschild, respectievelijk links en boven het portaal. In 1923, zie jaarankers, gebouwd naar een nieuw ontwerp van architect Théo Raison (Brugge). Voor de Eerste Wereldoorlog beschikte Merkem niet over een eigen gemeentehuis, maar vonden de zittingen plaats in het pand "Brouwerij de Olifant Gemeentehuis Afspanning" in de Westbroekstraat tegenover de kerk.

Hoekpand met inslag van de regionale baksteenarchitectuur, zie gevel uitgevend op het Merkemplein: verankerde baksteenbouw met risaliet uitlopend in een trapgevel, rechthoekige muuropeningen gevat in geprofileerde tudorboognissen op bakstenen afzaten, gekoppelde rechthoekige muuropeningen gevat in tudorboognissen en grotere korfboognis, houten kruiskozijnen met oorspronkelijk beluikte benedenvakken en met glas in lood gevatte bovenlichten. Bewaard houtwerk. Tegen de voorgevel, vijf bronzen gedenkplaten.

Verankerde trapgevel als zijgevel met uitgewerkt schoorsteenvolume en rechthoekige muuropeningen gevat in tudorboognissen. Dito bewaard houtwerk. Links aansluitend, brandweerarsenaal van 1961: gele baksteenbouw onder pannen schilddak met opvallende rechthoekige muuropeningen op bakstenen afzaten.

 • Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum West-Vlaanderen, Iconografische collectie.
 • BOUCIQUE G., Merkem, oorlogsgeschiedenis 1914-1918, Brussel 1964, p. 107.
 • DEBAEKE S., LERMYTTE J., Merkem in de kijker, het dorp anno 1900, tijdens de Grote Oorlog en de heropbouw, Veurne, 1995, p. 8.
 • NOTEBAERT A., NEUMAN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, nr. 3268.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :

Aanvullende informatie

Op de eerste verdieping van het gemeentehuis hangt een rechthoekige houten gedenkplaat, met brede houting omlijsting, met voorstelling van het getal "9" tegen een achtergrond van twee gekruiste geweren met een kroon met linten erboven en twee gekruiste palmtakken eronder. De plaat herinnert aan de inzet van het 9de Linieregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum:

Relaties

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Is deel van
  Kouterstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Merkem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79588 (Geraadpleegd op )