Gemeentehuis van Merkem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Merkem
Straat Kouterstraat
Locatie Kouterstraat 26, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Merkem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, zie opschrift "GEMEENTEHUIS MERKEM" en het in baksteen uitgevoerde gemeenteschild, respectievelijk links en boven het portaal. In 1923, zie jaarankers, gebouwd naar een nieuw ontwerp van architect Théo Raison (Brugge). Voor de Eerste Wereldoorlog beschikte Merkem niet over een eigen gemeentehuis, maar vonden de zittingen plaats in het pand "Brouwerij de Olifant Gemeentehuis Afspanning" in de Westbroekstraat tegenover de kerk.

Hoekpand met inslag van de regionale baksteenarchitectuur, zie gevel uitgevend op het Merkemplein: verankerde baksteenbouw met risaliet uitlopend in een trapgevel, rechthoekige muuropeningen gevat in geprofileerde tudorboognissen op bakstenen afzaten, gekoppelde rechthoekige muuropeningen gevat in tudorboognissen en grotere korfboognis, houten kruiskozijnen met oorspronkelijk beluikte benedenvakken en met glas in lood gevatte bovenlichten. Bewaard houtwerk. Tegen de voorgevel, vijf bronzen gedenkplaten.

Verankerde trapgevel als zijgevel met uitgewerkt schoorsteenvolume en rechthoekige muuropeningen gevat in tudorboognissen. Dito bewaard houtwerk. Links aansluitend, brandweerarsenaal van 1961: gele baksteenbouw onder pannen schilddak met opvallende rechthoekige muuropeningen op bakstenen afzaten.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM WEST-VLAANDEREN, Iconografische collectie.
BOUCIQUE G., Merkem, oorlogsgeschiedenis 1914-1918, Brussel 1964, p. 107.
DEBAEKE S., LERMYTTE J., Merkem in de kijker, het dorp anno 1900, tijdens de Grote Oorlog en de heropbouw, Veurne, 1995, p.. 8.
NOTEBAERT A., NEUMAN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, nr. 3268.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2006

Aanvullende informatie

Op de eerste verdieping van het gemeentehuis hangt een rechthoekige houten gedenkplaat, met brede houting omlijsting, met voorstelling van het getal "9" tegen een achtergrond van twee gekruiste geweren met een kroon met linten erboven en twee gekruiste palmtakken eronder. De plaat herinnert aan de inzet van het 9de Linieregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (30-05-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Kouterstraat

Kouterstraat (Houthulst)

omvat Gedenkplaat

Kouterstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkplaat

Kouterstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkplaat

Kouterstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkplaat

Kouterstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkplaat

Kouterstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.