erfgoedobject

Gedenkplaat

bouwkundig element
ID
79591
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79591

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gedenkplaat
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Merkem
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gedenkplaat in 1932 aangebracht tegen de gevel van het voormalige gemeentehuis ter nagedachtenis aan de deelname van het 9de linieregiment aan de "Slag van Merkem" op 17 april 1918 (Eerste Wereldoorlog). Deze slag maakte deel uit van het "Lente-offensief" waarbij de Duitse troepen nog een laatste poging ondernamen om de kanaalhavens te veroveren. Nadat een eerste poging richting Amiens (21 maart - 4 april 1918) strandde, volgde een tweede poging vanaf 9 april ter hoogte van de Ieperboog met de bedoeling de stad Ieper in de ‘tang’ te nemen. Ten noorden van deze boog vond de "Slag van Merkem" (17 april 1918) plaats waarbij het Duitse offensief te Merkem door de Belgische troepen werd afgeslagen (zie historische inleiding). In de "Slag van Merkem" sneuvelden meer dan vierhonderd soldaten en vielen vele gewonden. Koning Albert schonk de Leopoldsorde aan de vaandels van het 9de Linie en het 1ste Jagers te voet en aan alle regimenten die aan de slag hadden deelgenomen gaf hij het recht de naam Merkem in hun vaandels te dragen (het 9de, het 11de, het 12de, het 13de, het 14de en het 19de Linieregiment, het 1ste en het 4de jagers te Voet, het 3de, het 9de en het 15de Artillerieregiment, de batterijen van het 1ste, het 7de en het 10de Artillerieregiment en het 1ste en het 2de Artillerieregiment).

Rechthoekige bronzen gedenkplaat met in vlakreliëf de voorstelling van een naakte man tussen brandend puin. Eronder de Nederlandstalige- en Franstalige opschriften: "TER EERE VAN HET 9E LINIEREGIMENT DAT DEN 17 APRIL 1918 TE MERCKEM HELDHAFTIG BIJDROEG TOT DE OVERWINNING", "BROEDERBOND DER OUDSTRIJDERS VAN HET 9E LINIEREGIMENT 17 APRIL 1932". Tussen de opschriften voorstelling van een kruis op voetstuk vergezeld van een helm en oorlogskruis en langs weerszijden afgeboord met palmtakken. Uitgevoerd door G. Dumont en gegoten door de Brusselse bronsgieter Verbeyst, gesigneerd.

 • Inventarisatie van Relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek" en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
 • JACOBS M., Zij die vielen als helden…Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 240-241.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Gemeentehuis van Merkem

 • Is deel van
  Kouterstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gedenkplaat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79591 (Geraadpleegd op )