erfgoedobject

Pastorie

bouwkundig element
ID: 79628   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79628

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Westbroekstraat nr. 5. Voormalige pastorie met voorliggende tuin na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect Théodore Raison (Brugge). Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën. Verzorgde baksteenarchitectuur: o.m. trapgevels op schouderstukken als zijgevels, deuromlijsting in gesinterde baksteen geflankeerd door pilasters en ovale oculus als bovenlicht, geprofileerde baksteenfries onder de gootlijst en rechthoekige muuropeningen met geprofileerde bakstenen waterlijsten. Links aansluitend lagere bijbouw met deels gewijzigde muuropeningen. Deels bewaard houtwerk doch met verwijdering van de kleine roedeverdeling en de luiken. Eenvoudig interieur.
Grote tuin afgesloten door hoge muur geritmeerd door kleine steunberen. Het vrijstaande portaalgebouwtje op rechthoekige plattegrond onder pannen zadeldak met korfbogige doorgang en tuitgevel op schouderstukken werd later afgebroken.

NOTEBAERT A., NEUMAN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, nr. 8786.
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM WEST-VLAANDEREN, Iconografische collectie.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79628 (Geraadpleegd op 05-07-2020)