Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Merkem
Straat Westbroekstraat
Locatie Westbroekstraat 5, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Westbroekstraat nr. 5. Voormalige pastorie met voorliggende tuin na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect Théodore Raison (Brugge). Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën. Verzorgde baksteenarchitectuur: o.m. trapgevels op schouderstukken als zijgevels, deuromlijsting in gesinterde baksteen geflankeerd door pilasters en ovale oculus als bovenlicht, geprofileerde baksteenfries onder de gootlijst en rechthoekige muuropeningen met geprofileerde bakstenen waterlijsten. Links aansluitend lagere bijbouw met deels gewijzigde muuropeningen. Deels bewaard houtwerk doch met verwijdering van de kleine roedeverdeling en de luiken. Eenvoudig interieur.
Grote tuin afgesloten door hoge muur geritmeerd door kleine steunberen. Het vrijstaande portaalgebouwtje op rechthoekige plattegrond onder pannen zadeldak met korfbogige doorgang en tuitgevel op schouderstukken werd later afgebroken.

NOTEBAERT A., NEUMAN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, nr. 8786.
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM WEST-VLAANDEREN, Iconografische collectie.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westbroekstraat

Westbroekstraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.