Jachtwachterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Dudzele
Straat Lentestraat
Locatie Lentestraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jachtwachterswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lentestraat nummer 3. Voormalige jachtwachterswoning, thans in gebruik als woning. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect Pascal Monbaliu (Dudzele).

Oost-west georiënteerde eenlaagsvleugel met T-vormige plattegrond onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen) gevat tussen twee puntgevels voorzien van vlechtingen. Midden 18de eeuw. Verankerde baksteenbouw, beschilderd boven een zwart gepekte plint. Op de begane grond rechthoekige muuropeningen in een vlakke bakstenen omlijsting voorzien van oren, neuten en geprofileerde waterlijst. Inkomdeur in vlakke omlijsting met oren en neuten onder geprofileerde waterlijst. Erboven een omlijste blinde oculus. Zij- en puntgevel voorzien van een rondboogvenster in een vlakke bakstenen omlijsting waarboven een blinde oculus.

Interieur. Gaaf bewaard. Zogenaamde "bestekamer" met beschilderde balkenzoldering voorzien van versierde balksleutels. Schouwelement met houten beschilderde bekleding in Lodewijk XVI-stijl, rechts ervan ingebouwde vitrinekast in sobere Lodewijk XV-stijl.
Keuken met beschilderde balkenzoldering en monumentale laatgotische haard voorzien van natuurstenen geprofileerde rechtstanden met peerkraalmotief op versierd voetstuk, eindigend op een mannen- en vrouwenhoofd. Houten schouwbalk afgewerkt met een geprofileerde lijst. Haardwand afgewerkt met een in kruismotief aangebrachte geglazuurde, zogenaamde schildpadtegels.
Opkamer met oude opgeklampte deur met oorspronkelijk hang- en sluitwerk. Houten voutetrap, tevens luik die toegang geeft tot de overwelfde kelder. De hoogkamer is onderkelderd door een grote en kleine kelder respectievelijk voorzien van graat- en tongewelf.

  • DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING BRUGGE, Nota, 31/07/1997.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lentestraat

Lentestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.