Hoeve De Goudblomme

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Dudzele
Straat Stationsweg
Locatie Stationsweg 28, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve De Goudblomme

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Goudblomme

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve De Goudblomme met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

*Stationsweg nummer 28. Hoeve zogenaamd "De Goudblomme" bestaande uit een hoofdgebouw volgens langgeveltype, waarrond enkele bijgebouwen zijn gegroepeerd. Beschermd als monument bij Koninklijk Besluit van 11/09/1981. Omgeving beschermd als monument bij Koninklijk Besluit van 11/09/1981.

Hoofdgebouw. Oost-west georiënteerd. Bestaat uit een boerenhuis, de stallingen en een bergschuur. Boerenhuis van drie traveeën, geïntegreerde paardenstal van twee traveeën en hoogkamer van één travee onder hoger opgetrokken zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen met bewaard schrijnwerk.
Interieur. Schouw tegen westmuur bestaat uit twee ronde houten schachten op natuurstenen, ronde geprofileerde consoles en bekroond met natuurstenen ronde kapitelen met bladmotieven op de hoeken, dragen een balk bekleed met een geprofileerde lijst. Bekleding met 18de-eeuwse tegels met voorstellingen van landschappen, schepen, molens, zwanen, vogels, enz. allen in dubbele cirkel gevat met ossenkopjes als hoekvulling. Aan de bovenrand enkele tegels, landschappen met spinnetjes als hoekvulling; eveneens 18de-eeuws. In de haard, rechts, een luik met doorkijk in de paardenstal.
Kelders toegankelijk via een valluik, met origineel hangwerk. Twee kelders met segmentbooggewelven.
Hoogkamer toegankelijk via een houten trapje langs het kelderluik. laatgotische schouw vermoedelijk uit de 17de eeuw.
Geïntegreerde paardenstal. Zoldering met bakstenen segmentbooggewelfjes, op de zolderverdieping bevloering met rode gebakken tegels.

Koestallen. Bakstenen constructie tussen paardenstal en schuur, afgedekt met Frans dak en dakkapel met sleepdak.

Schuur. Bakstenen constructie afgedekt met zadeldak, nu omgevormd tot stallen.

Bergschuur op vierkante plattegrond, opstand in baksteenmetselwerk, afgedekt met scherp tentdak voorzien van een kleine nok, oorspronkelijk met stro afgedekt. Opengewerkt aan de zuidzijde met een inrit.
De dakkap bestaat uit vier kapstijlen in vierkant opgesteld, door ankerbalken verbonden, met groot aantal schoorstukken. Op één van de stijlen is een verzorgd inschrift zichtbaar met mariamonogram, naam en datum door een schildvorm omschreven: "MAR JACOBUS MULDR 1798".

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer 232.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsweg

Stationsweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.