Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Dudzele
Straat Ter Bollestraat
Locatie Ter Bollestraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Ter Bollestraat nummer 2. Historische hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf met centraal een mestvaalt. Staat reeds met woonhuis, een kleine stal en een lange toegangsdreef beginnend aan de Dudzeelse Steenweg weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). Huidig uitzicht is het resultaat van verschillende verbouwingen. Volgens gevelsteen verbouwen en uitbreiden van woonhuis met stalvleugel in 1843. Volgens het kadaster wordt een schuur circa 1862 gebouwd. Door de aanleg van het zeekanaal Brugge-Zeebrugge zijn de vroegere gronden rondom de hoeve ingenomen voor industrie.

Boerenhuis gelegen ten zuiden van het erf, met geïntegreerde stalvleugel onder doorlopend zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Witbeschilderde erfgevel boven een gepekte plint. Oorspronkelijk volume van twee traveeën + één opkamertravee met geïntegreerde stalvleugel van één travee. Rechthoekige muuropeningen met onder meer bewaard houten bolkozijn. Uitbreiding van boerenhuis in 1843 met één travee cf. gevelsteen zijpuntgevel. Zuidgevel van woonhuis, rode verankerde bakstenen lijstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van bewaard schrijnwerk.

Nutsgebouw centraal gelegen op het erf. Laag volume onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens kadaster van 1862. Verankerde witbeschilderde erfgevel. Ertegenaan gebouwd laag bakstenen muurtje zorgt voor de afscheiding van het erf.

Schuur gelegen ten noorden van het erf, volgens kadaster daterend van 1862, volgens jaarankers "18??". Gele verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak gevat tussen twee puntgevels opengewerkt met een zonnerad van rode baksteen. Centrale schuurdoorrit.

Aardappelkelder. Bakstenen gewelf.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: mutatieschetsen, Dudzele, 1862/21.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, 1970, pagina 48 (hier onder nummer 3).

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ter Bollestraat

Ter Bollestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.