erfgoedobject

Leenhof van het kasteel van Lissewege

bouwkundig element
ID
79769
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79769

Juridische gevolgen

Beschrijving

De woning is een restant van het vroegere leenhof van het kasteel van Lissewege en lag oorspronkelijk tussen de buiten- en binnenomwalling. De site staat op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601), de Ferrariskaart (1770-1778) en de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850). Vandaag paalt het perceel aan de spoorweg Brugge-Zeebrugge (aangelegd circa 1905-1906). Laag huis, verankerde en witgekalkte of gecementeerde gevels onder pannen dak. Wellicht een oudere kern, zie vlechtingen in de oostelijke eindgevel en schaar- en nokgebinte. Sterk verbouwd in de 19de en 20ste eeuw. 19de-eeuwse muuropeningen en beluikte vensters. Bewaard schrijnwerk.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 27 september 2005.
  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 785.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Leenhof van het kasteel van Lissewege [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79769 (Geraadpleegd op 24-06-2021)