erfgoedobject

Herberg De Valckenaere

bouwkundig element
ID: 79770   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79770

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg De Valckenaere
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Lisseweegs Vaartje nummer 1. Beeldbepalend hoekhuis aan de Stationsstraat. Zogenaamd "De Valckenaere" gelegen in de dorpskom aan de Heulebrug. De oudste vermelding dateert van 1555, onder meer als "dherberghe ghenaemt de Valckenaere", maar is waarschijnlijk ouder. Volgens de gevelsteen "HIER WOONDE ANNA / DE VALCKENAERE / HUISVROUW VAN / HANS MEMLING".
Tot in het midden van de 19de eeuw wordt de opkamer gebruikt als gemeentehuis. Het pand heeft tot heden de herbergfunctie behouden.

Verankerde, witgekalkte baksteenbouw bestaande uit een breed voorhuis en aan de Stationsstraat een laag achterhuis met een twee traveeën brede opkamer. Gepekte plint.
Steunberen tegen de zijgevel van het voorhuis en opkamer. Eenvoudige gevels met rechthoekige muuropeningen. Het schrijnwerk is vernieuwd naar oud model. Vensters met kleine roedeverdeling en beluikt op de begane grond.
Op de hoek staat een schamppaal.

Interieur. Gelagzaal met eiken moer- en kinderbalken. Laatgotische schouw met witstenen rechtstanden. Daarachter de opkamer met een 17de-eeuwse vloer.

  • DESMEDT R., Huis De Valckenaere, in Lissewege & Ter Doest. Monnikenwerk, 2004, pagina 29.
  • VANDEPITTE G., De dorpskom van Lissewege, in Rond de Poldertorens, jaargang 12, nummer 2, 1970, pagina 87.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herberg De Valckenaere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79770 (Geraadpleegd op 23-07-2019)