Hoekhuis De Goedendag

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Lissewege
Straat Lisseweegs Vaartje
Locatie Lisseweegs Vaartje 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis De Goedendag

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lisseweegs Vaartje nr. 2-4. Beeldbepalend hoekhuis (heden restaurant) met de Walram Romboudtstraat. Samenstel bestaande uit een diephuis van 1910, cf. opschrift geflankeerd door twee lage, oudere vleugels en uiterst links een grote opslagplaats.
Diephuis met cartouche met opschrift "DE GOEDENDAG" in de topgevel. Bepleisterde en geelbeschilderde trapgevel, horizontaal belijnd door arduinen kordon op de begane grond en lijstwerk in de bovenbouw. Rondboogvormige en rechthoekige muuropeningen.
De zijvleugels hebben witgekalkte gevels boven een gepekte plint. Traditionele muuropeningen, vensters met kleine roedeverdeling en luiken.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Lisseweegs Vaartje

Lisseweegs Vaartje (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.