Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Lissewege
Straat Lisseweegs Vaartje
Locatie Lisseweegs Vaartje 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lisseweegs Vaartje nummer 3. Diephuis met oude kern uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1997 naar ontwerp van architect Filip Delacourt (Brugge). Geheel bestaande uit een voorhuis en aan de tuinzijde een lagere aanbouw met opkamer onder pannen zadeldaken.
Verankerde baksteenbouw. De puntgevel is bepleisterd en witbeschilderd met imitatievoegen boven een gepekte plint. De rechthoekige muuropeningen met typerende roedeverdeling in de bovenlichten zijn aangepast in het interbellum.
Het opkamergedeelte bestaat uit twee traveeën en heeft vensters met kleine roedeverdeling. De achtergevel met tuittop draagt sporen van oudere muuropeningen.
Interieur. Alle oorspronkelijke constructiedelen zoals moer- en kinderbalken en dakconstructie met schaargebinten zijn bewaard. Op de verdieping steekt nog een ingekokerde, houten spiltrap. Kelder onder de opkamer met tongewelf.

  • DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING BRUGGE, Nota 12 mei 1997.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Lisseweegs Vaartje

Lisseweegs Vaartje (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.